Vandaag gaven sp.a mandatarissen David Geerts, Kelly Van Tendeloo en Hilde Cools de aftrap van een nieuw politiek initiatief in Heist-op-den-Berg, ‘Progressief Heist, geen berg te hoog’. Progressief Heist reikt de hand naar lokale progressieve krachten rond de overkoepelende thema’s mens, maatschappij en milieu en wil zo een antwoord bieden aan het populistische wij-zij verhaal.

Progressief Heist reikt hand naar progressieve krachten.

Progressief Heist staat voor een beweging die frisse oplossingen wil geven voor de lokale problemen van de 21ste eeuw. Het klassieke partijmodel van de 19de eeuw biedt op lokaal vlak hier onvoldoende mogelijkheden voor. Ook op het nationale vlak zie je dat de linkse krachten te veel versnipperd zijn. Hierdoor is het moeilijk om samen een alternatief te vormen voor het populistische wij-zij denken.

Progressief Heist doet daarom expliciet een oproep met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht:  “Wij hopen door de krachten te bundelen, antwoorden te formuleren op de noden die zich stellen in onze gemeente.  Hierbij is iedereen die mens, maatschappij en milieu centraal stelt welkom,” aldus David Geerts

Van onderuit

 “We moeten onze democratie weer van onderaf opbouwen, vanuit de steden en de gemeenten. Een huis restaureert men niet door de zolder te schilderen, wel door eerst de fundamenten aan te pakken.” (Luc Huyse)

Steden en gemeenten zijn meer en meer het beleidsniveau waar men door het nemen van lokale initiatieven en oplossingen grotere problemen de baas kan, kijk maar naar de klimaatopwarming, luchtvervuiling, congestieproblematiek, maar ook naar nieuwe woonvormen. Moedige oplossingen van steden (kijk maar naar het circulatieplan in Gent, of de CO2 neutraal doelstelling van Stockholm) worden daarna overgenomen door het hogere niveau.

Focus

Thema’s waarop Progressief Heist zich wil focussen zijn onder andere mobiliteit, wonen, jeugd, sport, milieu, zorg, lokale tewerkstelling, cultuur en het groeiende aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Een gemiddeld werknemersloon bedraagt ongeveer 1700 euro. Als we dan zien dat de huurprijs van een appartement al gauw 650 euro bedraagt en dat men nog 200 euro bijkomende uitgaven heeft aan nutsvoorzieningen, dan gaat vaak de helft van het inkomen van een alleenstaande op aan het aspect wonen. Als er dan nog eens een bijkomende rekening in de bus valt, wordt het financieel moeilijk om de maand door te komen. Daarom willen we een gemeentelijk initiatief om nieuwe woonvormen mogelijk te maken en de financiële leefbaarheid te vergroten.

Samen een beleidsprogramma maken voor een beter Heist-op-den-Berg

Mensen die een ideeën en suggesties hebben om een aangenamer en beter Heist-op-den-Berg te maken, worden dan ook uitgenodigd om mee te denken, te debatteren en vorm te geven. In de loop van het komende jaar, gaan we zo een innovatief beleidsprogramma maken.