sp.a en Groen! komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 in Gent samen op voor de stad van de toekomst. Als het van Caroline Gennez afhangt, volgen andere steden en gemeenten.

Gennez is tevreden over de progressieve samenwerking. "Als het van mij afhangt, komen er nog meer progressieve kartels."

"Gent is een open stad met een open geest. Een progressief kartel vormt daar de perfecte afspiegeling van. Ik hoop ook dat dit de goede samenwerking met de liberalen, die we in Gent altijd gehad hebben, niet in de weg zal staan. Dit kartel is niet tégen iemand, maar vóór de stad."

"Maar dat geldt ook voor andere steden en gemeenten in Vlaanderen", vervolgt Gennez. "Ik ben vragende partij voor zoveel mogelijk progressieve kartels bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het verschil in visie tussen de progressieve partijen is niet zo groot. Allebei streven we naar vooruitgang en naar een warme buurt, waarin mensen elkaar waarderen en geluk gunnen. En niet naar een straat waarin mensen afgunstig naar elkaar kijken."

Dat is inderdaad de kern van het Gentse progressieve project. "Een stad waar het goed is om te leven, zorgt voor voldoende comfortabele woningen in groene buurten, biedt ruimte en kansen voor kinderen, geeft prioriteit aan tram en fiets en betrekt elke inwoner bij de toekomst van zijn stad", zeggen voortrekkers Daniël Termont, Elke Decruynaere, Freya Van den Bossche en Filip Watteeuw. "We waken erover dat de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen: jong en oud, hier geboren of ingeweken. Elke Gentenaar verdient het perspectief op vooruitgang. De strijd tegen dualisering, armoede en uitsluiting is een prioritair aandachtspunt, net als de ambitie om van Gent een klimaatneutrale en duurzame stad te maken."