Op 3 maart 2017 startte het OCMW Gent met het project Foodsavers. Foodsavers Gent is het logistieke platform binnen Leerwerkplekken dat voedseloverschotten ophaalt bij enerzijds de veiling en anderzijds verschillende grootwarenhuizen in de Gentse regio. De voedseloverschotten worden dan herverdeeld naar Gentenaars in armoede.

Voor dit project worden overeenkomsten gesloten tussen schenkers, hoofdzakelijk grootwarenhuizen en OCMW Gent, nu met Makro als nieuwe partner. Sp.a-fractievoorzitter Jurgen Bockstaele: “De brug die foodsavers maakt tussen voedseloverschotten enerzijds en de nood aan kwalitatieve voeding anderzijds, is meer dan nodig. De voedseloverschotten worden gesorteerd en indien nodig kort opgeslagen in de koelruimte op de UCO Site in de Maïsstraat. Daarna worden deze herverdeeld over verschillende sociale organisaties, zoals voedselondersteuningsorganisaties, sociale restaurants en sociale kruideniers. Die bereidheid van een dergelijk grote supermarktketen apprecieert onze fractie.”

OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a), die het project ook bijzonder genegen is, beloofde tijdens de OCMW-raad van februari dat de evaluatie er komt in maart 2018. “Foodsavers is momenteel 10 maanden actief en we merken al op dat de cijfers enkel in stijgende lijn gaan.”