Vanavond (26 november) bouwt de Brusselse afdeling van animo, jong links een onhygiënisch bordeel op aan het Gemeentehuis van Schaarbeek. animo Brussel deelt er tevens pamfletten uit aan de aanwezige Schaarbeekse gemeenteraadsleden met de boodschap ‘Big Money No Soap’.
Hiermee willen de jongeren het gebrekkige beleid van de gemeente Schaarbeek ten aanzien van prostitutie aan de kaak stellen. De gemeente neemt een uiterst hypocriete houding aan tegenover de prostitutie op haar grondgebeid: enerzijds heft ze torenhoge taksen op de zogenaamde ‘bars à consommation’, anderzijds werken de prostituees in schrijnende arbeidsomstandigheden omdat prostitutie in Schaarbeek officieel niet bestaat. Slechte hygiëne, amper douches, vuile lakens enz. allemaal dagelijkse realiteit voor de vele hoertjes werkzaam in de Brusselse raamprostitutie aan het noordstation. De werkomstandigheden zijn er schrijnend. Mooie vrouwen werken er in weinig aantrekkelijke omstandigheden in een onaantrekkelijke, vuile buurt. Voor Schaarbeek bestaat prostitutie niet. Voor het gemeentebestuur werken er immers geen prostituees aan het noordstation, enkel ‘diensters’. Voor het gemeentebestuur zijn er geen hoerenkoten, enkel ‘bars à consommation’. En deze 425 stationsmeisjes brengen heel wat op. Voor elke ‘dienster’ heft Schaarbeek jaarlijks een royale 2478 euro aan belastingen. Taks op de rug van de prostituees. Of hoe de gemeente eigenlijk mee pooier is. animo Brussel kaart dit hypocriete beleid aan met de campagne ‘Big Money, No Soap’. Een verwijzing naar de erbarmelijke werkomstandigheden voor raamprostituees enerzijds, en het grote geld dat ermee gemoeid gaat vanuit zowel de legale als illegale sector anderzijds. animo Brussel vraagt op korte termijn dat:

  • de hoge taksen die door de gemeente in prostitutiebuurten worden opgehaald ook deels terug worden geïnvesteerd in die buurten, die bij uitstek kwetsbaar zijn.
  • er op zijn minst basisnormen inzake hygiëne en veiligheid kunnen worden opgelegd die prostituees toelaten om veilig te werken. Doordat het gemeentebestuur officieel de prostitutie ontkent, impliceert dit dat er ook geen bedden, douches en andere voorzieningen ‘mogen’ zijn, want dat impliceert dan weer prostitutie. En dat mag dus niet. Een uiterst dubbelzinnige situatie met als allerlaatste uitgangspunt het welzijn van de prostituees zelf.

animo Brussel vraagt op lange termijn:

  • een geïntegreerd en multidisciplinair prostitutiebeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  samenwerking tussen enerzijds verschillende actoren zoals bestuur, buurtbewoners, belangenbehartigers, verenigingen en hulpverlening en anderzijds tussen geografisch aanpalende gemeenten en politiezones. 

Het wordt hoogdringend tijd dat Schaarbeek, en bij uitbreiding het ganse Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  de ogen opent voor dit probleem. Brussel moet dringend een inhaalbeweging maken op andere grootsteden zoals Antwerpen en Amsterdam waar er wel sprake is van een geïntegreerd beleid en waar er wel wordt afgestemd met andere actoren en geografische en politionele grenzen.