"Het protest van Belgacom tegen het inperken van de lonen van topmanagers gaat te ver. Het management van het telecombedrijf zal in de toekomst nog altijd meer dan genoeg verdienen”, zegt kamerlid David Geerts. “De regering mag zich niet onder druk laten zetten en moet nu voet bij stuk houden. De lonen van de topmanagers bij overheidsbedrijven moeten dringend naar omlaag.” 

Minister Paul Magnette heeft een voorstel uitgewerkt om de vergoedingen van het topmanagement bij overheidsbedrijven in te perken. Voor bedrijven waar de privésector meer dan 25 procent van de aandelen in handen heeft – Belgacom en Bpost – ligt het plafond hoger dan bij de andere overheidsbedrijven.

“Net daarom is het protest van Belgacom zo misplaatst”, vindt Geerts. “Dat het bedrijf beweert dat inperken van de vergoedingen voor het topkader zal zorgen voor een leegloop en de overheid zelfs geld zal kosten in plaats van opbrengen klopt niet. De managers bij Belgacom zullen niet alleen een veelvoud verdienen van hun collega’s bij andere overheidsbedrijven, ze zullen ook nog altijd twintig keer meer verdienen dan het gemiddelde salaris van hun personeelsleden.”

De regering moet voor sp.a voet bij stuk houden. “Er is absoluut een plafond nodig voor de hoogste lonen bij overheidsbedrijven, voor sp.a had dat gerust nog een stuk lager mogen liggen”, benadrukt Geerts. “De argumenten van Belgacom snijden geen hout, er zijn buitenlandse voorbeelden genoeg die bewijzen dat overheidsbedrijven ook aan normale vergoedingen geen enkel probleem hebben om bekwame managers aan te trekken.”