Met een 200-tal aanwezigen, kon Tobback op brede belangstelling rekenen voor de presentatie van visietekst 'Het Vlaanderen van Morgen'. Zo wil de sociaal-democratische partij antwoorden geven op de maatschappelijke uitdagingen die voor de deur staan. De tekst bevat moderne voorstellen over hoe fiscaliteit, diversiteit en gelijkheid een duurzaam en sociaal Vlaanderen vorm kan geven. 

De sp.a-militanten reageerden enthousiast. "Er waait een nieuwe wind doorheen de partij die inspireert en mobiliseert.", klonk het. De teksten liggen nu voor amendering bij de sp.a-afdelingen. Op 8 juni rond het ideologische herbonningsproces af op een nationaal congres in Leuven. Daar leggen de Vlaamse socialisten dan de fundamenten voor hun verkiezingsprogramma van 2014.

Bekijk alvast de RTV-rapportage van het Provinciaal Congres.

Voor de teksten 'het Vlaanderen van Morgen', klik hier.