In oktober vinden samen met de gemeenteraadsverkiezingen ook de provinciale verkiezingen plaats. Hoewel door de huidige regering de bevoegdheden van de provincies werden ingeperkt, blijft het een niveau waarop politici een verschil kunnen maken voor de mensen. Precies daarom wenst sp.a ook op dit vlak volop de strijd aan te gaan met een ambitieus programma en sterke teams van kandidaten.


Op zaterdag 2 maart werden deze teams verkozen door de leden van sp.a Oost-Vlaanderen. Sp.a koos resoluut voor een mix van ervaring en jong talent. De inhoudelijke vernieuwing die werd ingezet met de congresteksten over het nieuw socialisme, moest ook een vertaling krijgen in de kandidaten die dit met overtuiging zullen uitdragen. Op de lijst voor Zuid Oost-Vlaanderen kreeg Ronsenaar Julien Vandenhoucke een mooie 2de plek. Als verantwoordelijke voor de stadsvernieuwing in Ronse weet Julien hoe je werk kan maken van aangename en levendige steden en gemeenten door een sterk beleid op vlak van mobiliteit, lokale economie en ruimtelijke planning. 

De lijst wordt getrokken door Greet De Troyer, die als huidige voorzitster van de provincieraad over een koffer vol ervaring en kennis beschikt. Ook de buren uit Oudenaarde krijgen een vertegenwoordiger.

Hieronder vindt u het voltallig team dat met de steun van de leden de provinciale kiesstrijd aangaat in Zuid Oost-Vlaanderen:

We wensen alle kandidaten veel succes en zullen ze vanuit Ronse volop steunen.