Op zaterdag 24 oktober verzamelden de lokale sp.a vertegenwoordigers van het arr. Halle - Vilvoorde in het kasteel van Huizingen om met gedeputeerde Marc Florquin (sp.a) van gedachten te wisselen over de provincie.

Eerder vond een gelijkaardig initiatief plaats in Diest.

‘Onbekend maakt onbemind, en dat geldt zeker ook voor de provincie’, vertelt gedeputeerde Marc Florquin. ‘Daarom gaan we meer de boer op en kijken we hoe we met onze afdelingen beter kunnen samenwerken. En er zijn mogelijkheden te over, merk ik aan de enthousiaste reacties!’ Dat beaamt ook Martine Lemonnier, provincieraadslid uit Halle: ‘Dit was een ideaal netwerkmoment. We moeten vaker samenzitten om zaken te bespreken die ons allen aanbelangen. Zoals het verdwijnen van veel provinciale subsidies na 2016 door de beslissingen van de Vlaamse regering. Dit gaan de gemeenten en verenigingen sterk voelen’.

Tijdens de ontmoetingsdag kwamen allerlei thema’s aan bod: van wonen over mobiliteit en economie naar sport en gelijke kansen. Met telkens dezelfde invalshoek: vooruitgang door samenwerking. ‘De ontmoetingsdag in Huizingen krijgt dus zeker nog een vervolg,’ besluiten Marc en Martine.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.