Gedeputeerde Rik Röttger stelt zijn financiële primeur vandaag voor aan de provincieraadsleden tijdens de budgetbesprekingen 2016 in de provincieraad.

De provincie Antwerpen voert al jaren strijd tegen de klimaatopwarming en de uitstoot van broeikasgassen. Het geld komt er dan ook bovenop de 2,5 miljoen euro die de provincie al investeert in het klimaat.

 

Klimaatbudget 2016

De extra 220.000 euro voor projecten die de CO2 uitstoot reduceren, komt er naast de bestaande subsidiekanalen voor klimaat-, natuur- en landschapsprojecten (340.400 euro). Bovendien krijgen de bosgroepen en regionale landschappen ook in 2016 structurele en projectmatige steun, een investering in gezonde bossen en robuuste en veerkrachtige natuur in onze provincie (ruim 1,5 miljoen euro). Het provinciebestuur zal volgend jaar ook zonnepanelen op de eigen gebouwen plaatsen. (300.000 euro)

Wat klimaatadaptatie betreft is de provincie Antwerpen voortrekker in Vlaanderen. Vanaf begin 2016 zal het kennisconsortium Alterra-KU Leuven een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren voor het hele provinciale grondgebied. Bedoeling is een klimaatatlas te ontwikkelen waarmee ook gemeenten aan de slag kunnen. Daarnaast zal het bestuur aan de hand van een klimaatadaptatieactieplan ook bijkomende maatregelen bepalen voor haar eigen organisatie (150.000 euro).