De provincie is gestart met de aanleg van een fietssnelweg langs de Albertkanaalroute tussen Ham en Riemst. “Dit is het beginpunt voor de aanleg van een netwerk van fietssnelwegen in heel Limburg. Die fietssnelwegen vormen in de toekomst de sterke ruggengraat van ons fietspadennet. Omdat het hier over belangrijke fietsverbindingen over langere afstand gaat, die van belang zijn voor alle Limburgers,  zal het provinciebestuur de volledige financiering voor de aanleg garanderen, zodat de gemeenten hier zelf geen middelen moeten voor voorzien. Dat maakt ook een snellere realisatie toe”, zegt gedeputeerde van mobiliteit Jean-Paul Peuskens.

De eerste werken aan de fietssnelweg langs de Albertkanaalroute zijn gestart tussen Hasselt en Heusden-Zolder. De fietssnelweg doorkruist de ganse provincie van Oost naar West tussen Ham en Riemst en loopt deels over jaagpaden langs het kanaal, deels over dubbelrichtingsfietspaden, afgescheiden van het andere verkeer. Op het ganse traject van 62 kilometer zal de fietser slechts op 7 moeten stoppen om voorrang te geven aan ander verkeer.  

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Veiligheid en comfort van de fietser staan centraal. Dit is de eerste fietsverbinding over lange afstand die we volledig als fietsostrade inrichten. De volgende jaren doen we dat in gans de provincie. Zo zorgen we voor een nog sterker fietspadennet voor dagdagelijkse verplaatsingen naar school of het  werk. En meer nog dan in andere provincies, zullen de fietssnelwegen ook voor de recreatieve en toeristische fietser winst opleveren”.

“Als stad Hasselt hebben wij de ambitie om via het uitgebreid fietsactieplan uit te groeien tot dé fietsstad van Vlaanderen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ik verheugd ben met dit project rond de fietssnelwegen en het sluit ook naadloos aan bij onze mobiliteitsvisie.”  zegt de Hasseltse schepen van mobiliteit Habib El Ouakili.

Ook sp.a-schepen Lars Van Rode uit Lummen  is overtuigd van de meerwaarde van de fietssnelwegen voor de Limburgse gemeenten: “De realisatie van fietssnelwegen is een belangrijke investering in duurzame mobiliteit waar alle Limburgers baat bij hebben”.

Op voorstel van gedeputeerde Jean-Paul Peuskens zorgt het provinciebestuur voor 100% financiering bij de aanleg van fietssnelwegen. “Ik heb ervoor gezorgd dat  gemeentebesturen zelf niet moeten bijdragen in de kosten voor de aanleg en inrichting van de fietssnelweg  op hun grondgebied. Het gaat hier om een aanzienlijke maar ook een zeer rendabele investering. Een studie van het Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek toont aan dat de economische winst van fietssnelwegen een veelvoud is van de investering zelf”, besluit gedeputeerde van mobiliteit Jean-Paul Peuskens.