Vandaag 5 oktober is het de internationale ‘Dag van de Leerkracht’.

De provincie Vlaams-Brabant zorgt op deze speciale dag voor een attentie voor de 270 personeelsleden van haar scholen De Wijnpers in Leuven, De Sterretjes en PISO in Tienen.

‘Het wordt zo vaak gezegd: leerkracht zijn, dat zit in je bloed. Een leerkracht ben je met hart en ziel. Een leerkracht ben je voor het leven. Het wordt zelfs zo vaak gezegd dat het een vanzelfsprekendheid wordt. De Dag van de Leerkracht is bij uitstek de dag om hierbij stil te staan. Daarom wil ik al onze leerkrachten hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs.

Gedeputeerde Florquin, bedankte de leerkrachten van De Sterretjes in Tienen met een powerbank.

De leerkrachten van De Wijnpers krijgen op woensdag 5 oktober een ontbijt van de ouderraad en de leerkrachten van PISO Tienen krijgen die dag een ontbijt, een attentie, een groepsfoto en een verrassing van de leerlingenraad.