Het probleem is genoegzaam bekend: wie nu de kustlijn wil afrijden met zijn of haar fiets, passeert op veel plaatsen een smal fietspad langs drukke verbindingswegen of een druk fietspad doorheen een toeristisch centrum. Dit maakt vlot en veilig fietsen op veel plaatsen quasi onmogelijk. Volgens de burgemeester van Bredene zou een extra kustfietssnelweg dan ook een belangrijke troef zijn om de Vlaamse kust echt op de kaart te plaatsen als fietsvriendelijk. Een dergelijke fietssnelweg is een breed en van de weg gescheiden fietspad, waarlangs men zo weinig mogelijk gevaarlijke kruispunten dient te passeren. Dit project speelt bovendien rechtstreeks in op het toenemend belang van het elektrisch fietsen en zou ook een milieuvriendelijk en gezond alternatief kunnen bieden voor woon-werkverkeer in de regio. Volgens de Bredense burgemeester zou een dergelijke fietssnelweg van de kust dan ook een meer actieve, eigentijdse bestemming kunnen maken, alsook kunnen bijdragen aan de internationale beleidsdoelstellingen om CO2-uitstoot te verminderen.