Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland (VOC Neteland) en het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen (VOC Brasschaat-Kapellen) ontvangen elk 5.000 euro van de provincie Antwerpen voor hun werking. Rik Röttger, gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, licht toe waarom de provincie hen ondersteunt: “Onder de verzorgde dieren en vogels van de VOC’s zijn vaak beschermde en soms provinciale prioritaire soorten. Dat zijn parels waarvoor we zorg moeten dragen, omdat ze zeldzaam en belangrijk zijn voor een gezonde biodiversiteit in onze provincie.”

Beide VOC’s maken deel uit van de tien opvangcentra in Vlaanderen die samenwerken en allen gecoördineerd en gemonitord worden door vogelbescherming Vlaanderen. De centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. Zo worden aangereden boommarters, een provinciale prioritaire soort, binnengebracht voor verzorging. Daarnaast hebben de VOC’s ook een educatieve werking naar o.a. scholen en sensibiliseren ze bezoekers over behoud en verbetering van een geschikte leefomgeving voor in het wild levende vogels en wilde dieren.

Om de werking financieel te kunnen bolwerken krijgen de VOC’s beperkte subsidies van de Vlaamse Overheid. Meer dan twee derde van het jaarlijks budget komt dan ook vanuit eigen middelen (giften, activiteiten, sponsoring …). De zoektocht naar financiële middelen wordt jaar na jaar moeilijker. De voorzitters van deze VOC’s zijn de provincie dan ook bijzonder dankbaar voor de financiële steun waardoor ze hun verschillende maatschappelijke taken met een iets zekere continuïteit kunnen verderzetten.

Vanuit een persoonlijk initiatief is het VOC Neteland op 15 jaar tijd uitgegroeid tot een klein bedrijf met 3 voltijdse medewerkers en een ploeg van een kleine honderd enthousiaste vrijwilligers. Zeker nadat het VOC in 2014 verhuisde naar een eigen terrein kreeg de vereniging een boost. Naast de opvang en verzorging van inheemse vogels en dieren hebben de VOC’s ook een belangrijke educatieve en sensibiliserende taak. Eddy Vercammen Voorzitter VOC Neteland, licht ook een derde belangrijke functie toe: “Vaak merken we dat mensen die een moeilijke periode in hun leven doormaken via hun vrijwilligerswerk in het VOC opnieuw eigenwaarde krijgen en hun plaatsje in de samenleving terug vinden. Het VOC heeft dus ook een sociale functie: mensen maken dieren beter en dieren maken mensen beter.”

Het VOC Brasschaat-Kapellen kende een gelijkaardige geschiedenis. Het begon allemaal in 2006 in een achtertuin in Brasschaat met enkele vrijwilligers. Vandaag is het VOC uitgegroeid tot een onderneming met vier halftijdse medewerkers en eveneens een kleine honderd vrijwilligers. Sinds 2013 is het VOC Brasschaat-Kapellen verhuisd naar een site op de zorgboerderij Meander in Kapellen. Voorzitter Marcel Peeters bevestigt de sociale functie van een VOC, die is bij het VOC Brasschaat-Kapellen bijzonder: “We hebben met de zorgboerderij een partnerschap gesloten. Zo komt een aantal gebruikers van de zorgboerderij, volwassenen met een mentale beperking, mee helpen in het opvangcentrum onder het motto : Zorg voor mens, zorg voor dier, het zit in onze natuur.”