Naar aanleiding van het opstellen van een ruimtelijk-economische agenda voor de provincie, hebben de POM en het provinciebestuur een inventaris gemaakt van bedrijventerreinen die nood hebben aan optimalisatie. Om de optimalisatieopdracht mogelijk te maken, is samenwerking tussen bedrijven, ontwikkelaars en overheden vereist. De provincie heeft nu 1,4 miljoen euro vrijgemaakt, waarmee de POM de komende jaren aan de slag kan.

De keuze is gemaakt om in te zetten op een aantal prioritaire economische zones, die gekozen zijn omwille van hun strategische ligging en economisch belang, de complexiteit van het verbeteringsproces, de verouderingsverschijnselen en de mate waarin een samenwerking en inzet van verschillende partners en actoren nodig is. De drie meest prioritaire gebieden zijn:

-  regio Aarschot
-  regio Kampenhout-Sas
-  regio Asse

Het beter benutten van bedrijvenzones past in het onderzoeksdeel “ruimte voor economie en kennis”, één van de drie sporen die worden uitgewerkt in de visienota ruimtelijke ordening van de provincie, waarin aan een herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt gewerkt.

Meer informatie over de optimalisatie van bedrijventerreinen:
Erwin Lammens - erwin.lammens@pomvlaamsbrabant.be 

Meer informatie over de visienota ruimtelijke ordening:
dienst ruimtelijke planning - ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be