Ten onrechte beweert de Burgemeester dat de Provincie haar verantwoordelijkheid niet neemt. “De plannen zijn klaar, het budget is vrijgemaakt, maar het is wachten op Vlaanderen om eerst de werken aan de Scheldedijk uit te voeren.” 

Peter Hertog, bevoegd voor integraal waterbeleid stelt “ het zou onverantwoord zijn om een nieuwe dure constructie waarvan de raming circa 1.25 miljoen euro bedraagt, te bouwen aan de Scheldedijk, als men vooraf weet dat kort na de bouw die constructie weer afgebroken moet worden of verplaatst omdat de dijk zal worden verhoogd en verbreed.”

Bekijk het filmpje: https://www.tvoost.be/nieuws/oplossing-wateroverlast-wichelen-lijkt-in-zicht-39584