Vandaag 23 oktober  werd de provinciale steun aan de sociale economie bedrijven voorgesteld.

Gedeputeerde voor economie, Marc Florquin, gaf uitleg over sociale economie, het subsidiereglement en de provinciale rol in het beleidsdomein sociale economie.
Sara Heyvaert, coördinator, en, Birgit Haepers, projectverantwoordelijke tuinafdeling, gaven uitleg over hun werking en het tuinafdelingsproject waarvoor ze subsidies krijgen.
Daarna was er een rondleiding in Den Diepen Boomgaard waarbij er vragen konden gesteld worden aan de medewerkers.

‘Sociale economie bedrijven die mensen uit kansengroepen tewerkstellen of hun integratie in de maatschappij bevorderen, kunnen rekenen op onze steun. Zij streven immers niet zozeer naar financiële, maar wel naar maatschappelijke winst', zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Er bestaan verschillende vormen van sociale economiebedrijven, zoals maatwerkbedrijven, opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten en starterslabo’s. Ze bieden een job aan personen uit de kansengroepen voor wie een job op de ‘gewone’ arbeidsmarkt niet mogelijk is. Vlaams-Brabant is meer dan 50 sociale economie bedrijven rijk. Ze bieden samen een job aan 3.844 mensen. Dat zijn personen die anders, wegens gebrek aan alternatief, waarschijnlijk thuis zouden zitten.

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 329.940 euro subsidies aan 18 sociale economie bedrijven.

Den Diepen Boomgaard uit Grimbergen ontvangt dit jaar 21.020 euro van de provincie voor investeringen in hun tuinafdeling. Met de aankoop van een nieuwe tractor kan men de tuinafdeling uitbreiden waardoor er meer afzet kan gerealiseerd worden. Hierdoor creëert Den Diepen Boomgaard ook extra tewerkstellingsplaatsen.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.