Tot voor kort sloot het provinciebestuur van Antwerpen overeenkomsten af met de Lijn en/of private busmaatschappijen om fuifbezoekers veilig, tegen sociaal aanvaardbare tarieven en met weinig milieu impact (lees beperkte voetafdruk) thuis te laten brengen. Maar Vlaanderen besliste dat deze bevoegdheid, net zoals nog vele andere provinciale kerntaken, bij de provincie Antwerpen zou weggenomen worden.
Frank: “Voorkomen dat fuifgangers onder invloed achter het stuur zouden kruipen, moet echter onze missie blijven! Op een initiatief van de Lijn of Vlaanderen hoeven we vandaag de dag jammer genoeg niet meer te rekenen. De besparingsplannen van de Lijn betekenen een ware achteruitgang voor de reiziger en treft voornamelijk de zwaksten in de samenleving. En in dit geval zijn de zwaksten hier de jongeren”
Frank Sels besloot daarom om deze problematiek aan te kaarten in de provincieraad van Antwerpen. Inga Verhaert, gedeputeerde voor jeugd kon Frank gerust stellen. Zij onderhandelde op het kabinet van Minister Gatz en vond een oplossing. De provincie zal ook in 2016 de service van de fuifbussen blijven aanbieden en zorgt hier voor een extra krediet van € 50.000 in haar begroting! “Ik ben blij dat deze dienstverlening niet verloren gaat. Ook in Laakdal maakt o.a. de Chiro van Veerle als organisator van de ‘Safe Sex party’ reeds jaren gebruik van de fuifbussen en zijn hierover zeer tevreden. Ook de fuifgangers stellen deze service enorm op prijs!”, besluit Frank.