~~Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) controleert de kwaliteit van het zwembadwater van openbare zwembaden, maar ook van recreatievijvers, particuliere zwembaden en zwemvijvers in de provinciale domeinen. Zo kan iedereen veilig genieten van een gezonde duik.   De zomer is in het land. Het mooie weer maakt dat vele gezinnen en jongeren tijdens de vakantieperiode het water opzoeken. En daarvoor hoeven ze niet naar zee. Ook in de provincie Antwerpen zijn heel wat plekken waar op een veilige en fijne manier kan worden gezwommen. Naast de gemeentelijke overdekte zwembaden zijn er de provinciale recreatiedomeinen zoals De Nekker in Mechelen of het Zilvermeer in Mol waar naar hartenlust in openlucht kan gezwommen worden. Het PIH en de provincie Antwerpen waken over de kwaliteit van het zwemwater. 

Gedeputeerde bevoegd voor Leefmilieu Rik Röttger onderstreept het belang van regelmatig onderzoek van zwembaden en zwemvijvers: “Bij dit onderzoek analyseert ons PIH het zwemwater onder meer op de aanwezigheid van gevaarlijke bacteriën. Gaan zwemmen tijdens de warme zomerdagen is heerlijk, maar het is noodzakelijk om de waterkwaliteit op geregelde tijdstippen te controleren en te analyseren. Zo kunnen mogelijke gezondheidsrisico’s tijdig worden opgespoord.”     Bij de onderzoeken controleert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een aantal wettelijke parameters: het pH- en chloorgehalte, de aanwezigheid van bacteriën, de alkaliniteit, de aanwezigheid van ureum, enzovoort.    Het PIH onderzoekt jaarlijks meer dan 3000 zwemwaterstalen.   Ook bij triatlons wordt vaak een beroep gedaan op het PIH om de  waterkwaliteit vooraf te controleren.    PIH-microbioloog Rudy Calders licht de werkwijze toe. “Naast een frequent onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater van de gemeentelijke of stedelijke zwembaden bemonsteren we tijdens de zomermaanden tweewekelijks de kwaliteit van het zwemwater van onze provinciale domeinen. De stalen onderzoeken we in het eigen labo, zodat de rapporten snel beschikbaar zijn.”

De resultaten zijn over het algemeen prima. 98 procent van het water van de gecontroleerde zwemvijvers voldoet aan de geldende normen. Er doen zich dus zelden problemen voor. Alleen na felle regenbuien of zware onweders is er een kans op een verhoogde aanwezigheid van fecale indicators in zwemvijvers. Het is best om dan even uit het water te blijven tot de situatie zich heeft hersteld. Het UV-licht van de zon doet het bacterieel leven afsterven.    Gedeputeerde Bruno Peeters, bevoegd voor de provinciale domeinen is tevreden met de systematische controles: “De provincie Antwerpen zet zwaar in op de hygiëne, de waterkwaliteit en de duurzaamheid van haar domeinen. Ons werk werpt ook vruchten af, zo pronken zowel het Zilvermeer als de Nekker met een Blauwe Vlag en een Groene Sleutel als bewijs van de kwaliteit van hun zwemwater. De systematische controles van het PIH zijn voor ons zowel een herinnering als een bevestiging van ons goede werk.”