De provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest’ voorlopig vast.

Dit plan past in de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Diest en wil nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen zo veel mogelijk in het stedelijk gebeid een plek geven. De provincie wil daarom een andere bestemming geven aan twee deelgebieden aan de Leuvensesteenweg.

Herbestemming twee onderdelen Leuvensesteenweg in Diest

Het eerste deelplan gaat over het terrein waar nu onder meer Colruyt en Carrefour gevestigd zijn. Hier bevestigt de provincie de huidige handelsfuncties en biedt ze mogelijkheid voor nieuwe winkels met een zeer groot winkeloppervlak. De bouw van nieuwe winkelruimten moet samen gaan met een kwaliteitsverbetering van het hele terrein, zeker op het vlak van ontsluiting en parkeren. Bedoeling is een aanbod te creëren dat aanvullend is met de winkels in de stadskern.

Het andere deelplan geeft de bedrijvenstrook met onder meer Gamma en Facq en het achterliggende landbouwgebied een bedrijfsbestemming. Hierdoor kan er een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld worden. Dit bedrijventerrein krijgt voor auto’s en vrachtwagens één ontsluiting op de Leuvensesteenweg. In tegenstelling tot het andere deelgebied is hier geen mogelijkheid voor detailhandel. Op het nieuwe bedrijventerrein kunnen middelgrote bedrijven in de productie, bewerking en opslag van goederen een plek krijgen.

Provincie herneemt plan na vernietiging Raad van State

Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is een herneming van een gelijkaardig plan dat in 2012 werd goedgekeurd. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State brengt de provincie Vlaams-Brabant nu opnieuw een ruimtelijk uitvoeringsplan in procedure voor de bedrijventerreinen aan de Leuvensesteenweg in Diest. Tijdens het komende openbaar onderzoek kan iedereen de mogelijkheid zijn of haar mening over het plan geven.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/kleinstedelijkgebieddiest