Bovendien voorziet ze 100.000 euro extra om de realisatie van een nieuw busstation mogelijk te maken.

Een nieuwe studie moet het verkeer aan het station vlotter doen verlopen. Het bestaande verkeersonderzoek dateert immers van 2013 en is dringend aan actualisatie en uitbreiding toe. Dat is nodig omdat het aantal treinreizigers de laatste jaren sterk gestegen is.

Daarnaast plant De Lijn de bouw van een nieuw busstation in Diest. Maar tijdens de opmaak van de plannen bleek dat daarvoor een hoogspanningspost moest verplaatst worden. Deze kosten waren niet voorzien en brachten de bouw van het nieuwe busstation in het gedrang. De provincie Vlaams-Brabant wil hiervoor nu 100.000 euro extra voorzien. De rest van de kosten nemen de NMBS, Infrabel en De Lijn voor zich.