KELLY LINSEN: Betere communicatie voor zakentoerisme is nodig

Fractieleidster Kelly Linsen erkende in een tussenkomst het belang van zakentoerisme voor onze provincie en de hernieuwde aandacht en belangstelling voor MICE.  Volgens haar is er een unieke kans om onze regio te profileren voor bedrijven als een interessante congres- en vergaderlocatie.

Ze ondersteunde daarin gedeputeerde Philtjens zijn visie maar stelde eveneens vast dat er op het internet van zijn woorden nog te weinig terug te vinden is. Bedrijven vinden er onze provincie nog niet als de MICE-locatie waarnaar ze op zoek zijn. De info is er te beknopt en niet wervend genoeg.

 “Daarom vroeg ik naar de investeringen en beleidsdaden om hierin verbetering te brengen. Bedrijven komen immers graag in een groene omgeving vergaderen en overnachten dus deze troeven moeten we veel beter uitspelen dan we vandaag doen. We mogen deze economische insteek niet laten schieten” besluit Kelly.

 

DANNY DENEUKER: Vergeet de kleintjes niet!

Onze provincie bestaat uit heel wat regios die ieder hun eigen historiek en kenmerken hebben.

Provincieraadslid Danny Deneuker: “Het is dus belangrijk dat we een goed streekbeleid voeren. De provincie spreekt nu van een nieuw bestuurlijk model dat de sociaaleconomische agendabepaling tussen steden, gemeenten en provincie organiseert. Daarover heb ik de nodige vragen gesteld en tevens een pleidooi gehouden om kleinere gemeenten niet over het hoofd te zien, ook zij hebben een belangrijk rol in de verdere uitbouw van Limburg en beslaan bovendien een groot gedeelte van de Limburgse oppervlakte.”

 

MAURICE WEBERS: Maak van Westelijke mijnstreek UNESCO-erfgoed.

In 2011 werd het nationaal park ‘Hoge Kempen’ opgenomen op de Belgische indicatieve lijst voor opname als UNESCO-erfgoed als ‘Rural-transition Landscape’. 10 Limburgse gemeenten en de provincie Limburg tekenden een intentieverklaring om een kandidatendossier op te stellen.

Provincieraadslid Maurice Webers, die gedeputeerde Philtjens ondervoeg is alvast duidelijk: “Uit een onderzoek uit 2015 blijkt nu dat de mijnstreken in Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren gemeenschappelijke kenmerken vertonen en dat hun intrinsieke waarde van hun erfgoed gelijkaardig is aan het huidige dossier. Inhoudelijk zijn er dus weinig obstakels en argumenten om het dossier niet uit te breiden. Bovendien is het draagvlak bij deze gemeenten zeer groot om mee te stappen in het werelderfgoed-verhaal.”

Een erkenning als werelderfgoed zet de streek op de internationale kaart. Limburg heeft er dan ook baat bij dat dit dossier zo breed mogelijk wordt ingediend.

 

WALTER CREMERS: Inrichtingsplannen zandplassen is de toekomst.

Het zandwinningsbedrijf Sibelco heeft in Lommel inrichtingsplannen  gemaakt die aangeven hoe de nabestemming van de zangroeven er in de toekomst uiziet. Een belangrijke evolutie die best provinciaal vervolg krijgt.

Provincieraadslid Walter Cremers: “De zandgroeven nemen in Noord-Limburg een belangrijke oppervlakte in van onze gebieden. De waarde van de inrichtingsplannen is dan ook niet te onderschatten, ze geven op korte en lange termijn een duidelijke invulling aan het gebied, waarbij de ontsluiting, de beleving, de sterke natuurlijke waarden, de groeipotenties hiervan, nieuwe mogelijke initiatieven op zowel landschappelijk, natuurlijk, als sportief recreatief als toeristisch vlak in beeld brengen. Ze leggen de brug tussen natuurlijke sport recreatieve en toeristische belangen met respect voor de draagkracht van het gebied.”

Het pleidooi van Walter is duidelijk. De provincie Limburg moet meewerken aan globale visies over grotere gebieden. Net zoals bijvoorbeeld de Veluwe of de Loonse duinen in Nederland waar deze grote gebieden een zeer sterke natuurlijke maar ook toeristisch economische waarde kennen. “De provincie kan hierin een dominante rol spelen en is uitstekend geplaatst om de brug te slaan over de gemeentegrenzen heen om de identiteit, inrichting en ontsluiting van deze gebieden vanuit de verschillende invalshoeken  toerisme, natuursport en vrije tijdsbeleving vorm te geven. De inrichtingsplannen zijn hiertoe het instrument.” zo besloot Cremers.

 

ERWIN WAGEMANS Wat met de mountainbikepaden?

Sporten in het bos, het was het thema van de Vlaamse week van het bos enkele weken geleden. Toch maakt raadslid Erwin Wagemans zich zorgen dat we één van onze Limburgse troeven moeten laten schieten door het Vlaamse beleid.

Erwin Wagemans: “Onze provincie telt liefst 1.400 kilometer mountainbikepaden. Een recreatief en toeristisch kapitaal! Een goed onderhoud en eventuele aanpassingen aan deze netwerken zijn en blijven dus noodzakelijk. Met de provinciale ploegen liep dit prima, maar nu Vlaanderen het de provincies verbied om nog met sportgebonden materie bezig te zijn, ben ik erg bezorgd.”

Gedeputeerde Peuskens bevestigde deze verschuiving naar het Vlaamse niveau vanaf 2018 en dat de nodige waakzaamheid vanuit Limburg zeker nodig zal zijn om niet aan kwaliteit in te boeten. Voor de ruiter- en menroutenetwerken blijft de kwaliteitsopvolging bij de provincies maar het vermarkten wordt verschoven naar Vlaanderen. Ook het recreatief fietsroutenetwerk blijft bij de provincies.

 

TOT SLOT

Het zou te ver leiden om alle tussenkomsten op deze pagina weer te geven, maar uit de verschillende andere tussenkomsten, blijkt duidelijk waar sp.a-groen zijn prioriteiten legt in de provincieraad. Nog enkele voorbeelden:

Walter Cremers uitte zijn bedenkingen bij de verplichte uittreding van de  provincie uit intercommunales en de financiële gevolgen daarvan voor deze samenwerkingen.

Frank Keunen informeerde naar de opvolging van de geslaagde klimaatconferentie enkele weken geleden. Hassan Amaghlaou kwam tussen over dierenwelzijn, een bevoegdheid waarin gedeputeerde Vandenhove nu toch terug geld mag steken van Vlaanderen en dat met plezier doet.

Provincieraadslid Brigitte Smets kaartte de overname van de Provinciale Bibliotheek door Hasselt aan. Een lek dak zou daar geen roet in het eten mogen gooien. Ook Kelly Linsen legde met de omleidingsweg rond Neerpelt een lokaal maar belangrijk dossier opnieuw op tafel.

Raadslid Mieke Meulders benadrukte dan weer het belang van het hoger beroepsonderwijs.

Tot slot hield raadslid Erwin Wagemans een pleidooi voor een veilig fietspadennet in functie van woon- en werkverkeer. Door via een bedrijfsenquete zwarte punten in kaart te brengen, zou ook hier verbetering mogelijk kunnen zijn.

 

In bijlage vind je de volledige toespraak van fractieleidster Kelly Linsen naar aanleiding van de Novemberzittingen.