PS en sp.a in Molenbeek slaan de handen in elkaar. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen ze een gezamenlijke lijst indienen onder de naam ‘PS - sp.a’. De ambitie van de socialisten is om de burgemeesterssjerp opnieuw te veroveren en om opnieuw te investeren in de wijken van deze kanaalgemeente.

Catherine Moureaux:

“Wij waren samen de grootste in 2012 en willen dat ook in 2018 blijven. Daarom stellen we een modern project voor ten dienste van alle Molenbekenaren."

Jef Van Damme:

“In 2012 werd een coalitie gevormd tegen ons, zonder veel cohesie of eigen project. Op de avond van 14 oktober 2018 willen wij dat er een nieuw gemeentebestuur komt van en voor alle Molenbekenaren.”

De socialisten hebben de ambitie om te zorgen voor een sociaal, inclusief en progressief beleid dat een antwoord biedt aan de grote uitdagingen waarmee de gemeente geconfronteerd wordt.  

Catherine Moureaux:

“Het moet gedaan zijn met de Molenbekenaren altijd meer te laten betalen voor basisvoorzieningen. De solidariteit met het Brussels Gewest, het federale niveau en Europa moet worden hersteld. We moeten er voor zorgen dat de Molenbekenaren liever in hun gemeente wonen door de leefomgeving te verbeteren. We moeten er ook voor zorgen dat iedereen die in onze gemeente wil blijven wonen dit ook kan, wat ook hun inkomen is.”

Jef Van Damme:

“Er zit enorm veel potentieel en energie in onze gemeente. Die wordt te weinig benut. Wij willen al die positieve krachten en initiatieven in Molenbeek bundelen, steunen en zichtbaar maken. Wij willen mensen verenigen, initiatieven ondersteunen en de positieve krachten aan het werk zetten in Molenbeek.”

PS en sp.a willen daarom onder andere inzetten op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, een nabijheidspolitie, een verkeersveilige, groene en gezonde stad, beter onderwijs en het bestrijden van discriminatie.

Zowel het programma als de samenstelling van de volledige lijst worden in de komende weken bekend gemaakt. 

 

Catherine Moureaux (voorzitter PS Molenbeek, lijsttrekker en kandidaat-burgemeester) 

Jef Van Damme (fractieleider sp.a Molenbeek en kopman sp.a lijst PS-sp.a)