Meer mensen aan het werk helpen is een belangrijke doelstelling van het stadsbestuur en Schepen van Werk, Caroline Gennez. Eén van de mogelijkheden om bijkomende banen te creëren is het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). Ook vzw’s kunnen een beroep doen op de PWA-diensten. Ze zullen daarom een brief ontvangen om hen op de mogelijkheden te wijzen ter ondersteuning van hun administratieve taken.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Mechelen werkt ondertussen al meer dan elf jaar om langdurig werkzoekenden, leefloongenieters of de gerechtigden op maatschappelijke steun te helpen uit hun isolement te treden, opnieuw contact te laten krijgen met de arbeidsmarkt en hun inkomen te verhogen. Bedoeling was en is nog steeds het creëren van bijkomende banen.
Tegelijkertijd worden een aantal reële maatschappelijke noden op het gebied van hulp aan personen, bescherming van het milieu, veiligheid en vrije tijd ingevuld. Taken waaraan in het reguliere systeem dikwijls niet of zeer moeilijk kan tegemoet worden gekomen.

[image]
Naast privé-personen doen ook gemeenten en onderwijsinstellingen vaak een beroep op het agentschap. Ook vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen kunnen bij het PWA een aanvraag indienen.

“Vzw’s beschikken niet altijd over voldoende finanicële middelen of ze hebben slechts voor enkele uren administratief werk. Een tewerkstelling in het reguliere systeem is dan niet mogelijk. We willen daarom dit systeem beter promoten en de verenigingen informeren over de mogelijkheid om ook beroep te doen op het PWA voor hun administratieve taken”, zegt PWA-voorzitter Caroline Gennez.

Het PWA Mechelen werkt hiervoor ook samen met Syntra Mechelen, die een korte opleiding geven aan de geïnteresseerden betreffende ‘professioneel onthaal’, ‘telefoneren’, ‘klasseren-kopiëren’ en ‘Internet-e-mail’. De vraag hiernaar bij kandidaat-PWA-werknemers is groot.

Uiteraard zal de raad van bestuur van het PWA Mechelen steeds waken over de activiteiten die goedgekeurd worden. Het kan niet de bedoeling zijn om de reguliere tewerkstelling in het gedrang te brengen, maar om aan een reële maatschappelijke nood te beantwoorden en tegelijkertijd mensen terug in het arbeidscircuit te brengen.