Tegen juli 2017 worden de PWA's of Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen omgevormd tot een systeem van wijkwerkers. In West-Vlaanderen zijn in totaal 2.036 werklozen betrokken. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a). Zij vragen duidelijkheid over hun toekomst.

Chris Ooghe (59) uit Bredene is ondertussen al 13 jaar actief in het PWA-systeem. Ze springt in bij de buitenschoolse kinderopvang om kindjes op te halen, ze zorgt voor de opvang van leerlingen die op school blijven eten en op dinsdag brengt ze de senioren van de serviceflats naar de markt. Een taak waarbij ze verspreid over de week 15 uur werkt naast haar werkloosheidsuitkering.

"Ik ben in het systeem gestapt omdat ik toen geen parttime job vond. Ik heb vroeger zwaar werk gedaan, waardoor het voor mij onmogelijk was om nog fulltime te werken. Via PWA doe ik toch nog nuttig werk, maar verspreid over de dag", licht Chris toe.

Vanaf juli bestaat de kans dat Chris een job moet zoeken. In plaats van ongelimiteerd in tijd zullen werklozen nog maar zes maanden onder dat stelsel mogen werken. Uitzonderlijk zal dit kunnen verlengd worden met nog eens 6 maanden. De bedoeling is dat de wijkwerker daarna doorstroomt naar een reguliere tewerkstelling. Het decreet is weliswaar nog in opmaak waardoor de mensen die nu voor PWA werken niet weten wat de toekomst vanaf midden volgend jaar zal brengen. "Ook de directeur van de school vroeg al wat er zal gebeuren, maar ik weet het zelf niet. Zal ik op mijn 59ste nog een job moeten zoeken? Het is echt niet leuk om met deze onzekerheid te leven, hopelijk weten we tegen het einde van het jaar meer", zegt Chris nog.

Onaangenaam gevoel

Steve Vandenberghe, burgemeester in Bredene en Vlaams Volksvertegenwoordiger steunt de vraag.

"In West-Vlaanderen zijn 2.036 werklozen aan de slag als PWA'er. Bij PWA Oostende gaat het om 137 mensen, in Brugge 110, PWA Roeselare stuurt 103 mensen aan en in Kortrijk gaat het om 108 mensen.

"De hervorming van PWA naar Wijkwerken zorgt voor een bijzonder onaangenaam gevoel bij alle PWA's en lokale besturen. Het systeem zou moeten starten op 1 juli 2017 wat echter onrealistisch is", aldus Steve Vandenberghe (sp.a). Er leven veel vragen bij de werklozen en bij de klanten die beroep doen op de diensten van de PWA's voor onder meer kleine herstellings- en onderhoudswerken, oppas, boodschappen of klein tuinonderhoud. "De gebruikers zijn niet meer zeker of ze in de toekomst ook nog beroep zullen kunnen doen op deze diensten omdat er hiervoor geen geschikte medewerkers meer zullen beschikbaar zijn. Alleen al in West-Vlaanderen worden per jaar nagenoeg 700.000 uren dergelijke prestaties geleverd", zocht Vandenberghe op. Hij pleit dan ook voor overgangsmaatregelen.

Decreet in opmaak

Bij bevoegd minister Philippe Muyters (N-VA) klinkt dat het decreet volop in opmaak is.

"Met dit decreet willen we opnieuw dat het systeem teruggaat naar de oorsprong en dat was ervoor zorgen dat werklozen ervaring kunnen opdoen en op die manier doorstromen naar een gewone job. Nu blijven te veel mensen in het systeem hangen en dat is niet de bedoeling", vertelt woordvoerder Tinne Stukkens. Er komen overgangsmaatregelen. "Voor de huidige werklozen zal er een screening komen. Zij zullen in het nieuwe systeem terechtkomen maar als blijkt dat dit niet lukt, dan kunnen ze in het huidige systeem blijven."

Het gebrek aan communicatie is te wijten aan het feit dat het decreet nog in opmaak is. "Zodra het klaar is zal er ook meer informatie gegeven worden. De timing voor de start is inderdaad scherp."