“Het maakt niet uit of je een wet of een besluit behandelt, je moet altijd het milieu-effectenrapport respecteren. Zomaar de levensduur verlengen van kerncentrales kan niet”, zegt Vande Lanotte. “De Raad van State bevestigt ons standpunt en geeft wederom aan dat de wet slecht in elkaar steekt. Dit wordt de wet op bevoorradingsonzekerheid.”