In oktober besliste de Vlaamse regering om de Turteltaks, een forfaitaire energieheffing van 100 euro per gezin, in te voeren. De heffing kwam al meermaals onder vuur te liggen. Het was wachten op het advies van de Raad van State op de regeling.

Dat advies is niet mals. De Raad van State merkt namelijk op dat de hoogte van de Vlaamse heffing bepaald wordt in functie van het verbruik per afnamepunt. Maar er bestaat al een federale bijdrage die ook gebaseerd is op het elektriciteitsverbruik. Er wordt met andere woorden een belasting ingevoerd "op een materie waarop reeds een federale belasting wordt geheven". Volgens de Raad van State is dat niet alleen strijdig met de Grondwet maar ook met de bevoegdheidsafspraken. "Die verbieden dat het Vlaamse gewest een belasting int op een aangelegenheid waarop reeds een federale belasting wordt geheven", staat te lezen.

"Het is verbazend en onwaarschijnlijk dat een Vlaams minister van Financiën zondigt tegen het fundamentele principe dat je mensen geen twee keer mag belasten voor hetzelfde", vinden Vandenbroucke en Beenders. “De Turteltaks is asociaal", gaat Vandenbroucke verder. "Zo goed als alle gezinnen betalen hetzelfde tarief. Het is ook zo dat alleenstaanden tot 400 keer meer betalen per kWh dan een bedrijf. Het enige sociale dat Turtelboom nog kan doen is haar taks afvoeren."