Etienne zal de komende maanden meerdere kuren chemotherapie moeten ondergaan. Dit is natuurlijk een belangrijke slag voor hemzelf, maar ook voor onze sp.a-afdeling, die haar boegbeeld minstens voor zes maanden zal moeten missen. Waar hij kan zal Etienne met raad en daad bijspringen. Maar zijn mandaat in de gemeenteraad moet hij tijdelijk stopzetten.

We wensen Etienne alvast veel sterkte toe. En hopen dat hij de strijd tegen kanker andermaal wint.