Zoals steeds bij de belrondes luisterden zij (bij de koffie en de koffiekoek) eerst naar de toelichting van partijvoorzitter Karin Temmerman.  Zij bracht eerst een brokje geschiedenis over het rijke verleden van Rabot-Blaisantvest: over de Rabotsluis en – torens, de textiel industrialisatie en de gasfabriek, over de afbraak van het Rabotstation en de gedempte De Lieve. Minstens even belangrijk noemde zij de stadsvernieuwingsprojecten ‘Tondelier’ en ‘Bruggen naar Rabot’ waarvoor Schepen Tom Balthazar bevoegd is.  De plannen zijn indrukwekkend en zullen de wijken in 5 fases over een periode van 10 jaar een totaal nieuwe toekomst geven. Doel is in samenwerking met de buurtbewoners de woonkwaliteit van de 19de eeuwse gordel in al zijn facetten grondig te verbeteren. Daarna verspreidde de groep zich in deze kleurrijke wijk om huis aan huis te luisteren naar de verwachtingen en eventuele grieven van de bewoners. Het merendeel van de reacties waren ook hier positief. Volgende belronde wordt gepland op zaterdag 25 juni in Centrum Gent. Nieuw - geïnteresseerden kunnen contact nemen met Marc Lootens (0476 289864).