Spelen is voor de ontwikkeling van onze kinderen belangrijk", zegt Randy Vanderputte (sp.a).

Ze leren om samen te spelen met anderen, zichzelf te ontdekken. Kinderen worden door spelen handiger en leren nieuwe dingen ontdekken. Er zijn heel wat plaatsen in onze gemeente waar er kan gespeeld worden in de publieke ruimte, zoals speelpleinen, skateparken, maar ook op de open pleinen.

In de gemeenteraad van 24 april vroeg Randy Vanderputte (sp.a) aandacht voor volgende punten:

  • Speeltoestellen aankopen die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking.
  • Verkeersveiligheid rond, van en naar speelpleinen verbeteren.
  • Speelpleinen avontuurlijker maken, heuvels, waterpartijen.
  • Blijvend vernieuwen en goed onderhouden van speelpleinen en skateparken.
  • Evalueren en bijsturen van het reglement voor het organiseren van speelstraten.
  • Speelpleinen aanvullen met materiaal om bijvoorbeeld een kamp te maken.

De Burgemeester antwoordde positief op de verschillende ideeën. Hij bevestigde dat de gemeente bezig is met het opstellen van een heus speelweefsel, die de verkeersveiligheid zal verbeteren. Uiteraard is er altijd aandacht voor onderhoud en het vernieuwen van speelpleinen en skateparken. Dit steeds in overleg met de jeugddienst.