Interview Caroline Gennez, toekomstig SP.A-voorzitter 'We hebben na de klap van de verkiezingen behoefte aan een sterke leider. En tegelijk moeten we de basisdemocratie in onze partij versterken. Dat is de uitdaging.'

De timing is op zijn minst opmerkelijk, maar gisteren stelde Vlaams SP.A-fractieleider Caroline Gennez in haar thuisbasis de noodzakelijke intentieverklaring voor die elke kandidaat SP.A-voorzitter moet hebben. Federaal fractieleider Dirk Van der Maelen, haar running mate die ondervoorzitter wordt, flankeerde Gennez langs links. 'We gaan toch niet onze timing aanpassen omdat oranje-blauw er niet uit raakt? Welk signaal zouden we dan sturen', vraagt Gennez. Over de moeilijke coalitievorming wil ze het niet hebben, enkel over de SP.A. De intentieverklaring bevat wat nieuwigheden. Een groter basispakket elektriciteit voor iedereen? 'Ja, we blijven het een bijzonder groot onrecht vinden dat Electrabel superwinsten oogst op de rug van de Belgische consumenten. Oranje-blauw denkt aan lastenverlagingen die zelfs in het donkerblauwe scenario van Open VLD maar 141 euro opleveren voor de laagste inkomens. Wij willen een verdrievoudiging van het basispakket elektriciteit aanbieden, genoeg om volledige dekking te garanderen voor zuinige gezinnen. Voor een gezin van vier is dat een pakket van 243 euro per jaar. Stroom is een van de gemeenschapsvoorzieningen die, als we ze aan iedereen aanbieden, ervoor zorgt dat de mensen meer zekerheid en dus meer vrijheid hebben. Daar draait het om.' Er zijn ook een paar 'ethische' voorstellen? 'Dat is veel gezegd, maar we willen af van een paar stigmatiserende regels die onaangepast zijn aan de huidige maatschappij. Als mensen om welke reden dan ook gescheiden zijn, moet dat toch niet de rest van hun leven op hun identiteitskaart en paspoort staan? Nu is dat wel het geval. En kinderen van wie de ouders een co-ouderschapregeling hebben, zouden toch moeten kunnen ingeschreven worden op beide adressen? Het zijn kleine zaken, maar ze kunnen veel verschil maken.' U wilt ook de partij hervormen? 'Ja, de tijd van de strak geregisseerde partijcongressen moet voorbij zijn. Congressen moeten bruisen van debat, met eventueel rondetafels en fora in de wandelgangen. Natuurlijk zijn we een partij met een traditie van gesloten rangen, maar we moeten ook kijken naar onze toekomst. We hebben altijd nood aan een sterke leider, zeker na de verkiezingsklap. Maar we hebben ook nood aan meer inspraak vanuit de basis van onze partij.' 'We gaan dus de ledenwerking versterken, en het partijbureau afslanken. Dat was met een pak jongeren, ministers van Staat en personeelsleden, allemaal met raadgevende stem, veel te groot geworden. Dat smoorde het debat en leidde tot parallelle beslissingscircuits. De knopen moeten op het partijbureau doorgehakt worden.' Ook Patrick Janssens (SP.A) komt binnenkort met zijn rapport, een analyse na de SP.A-nederlaag. 'Voor ons is dat ook maar een van de vele analyses. We gaan de partij niet heropbouwen op basis van dat rapport. Wel aan de hand van de reacties die de leden nu geven op onze intentieverklaring.' Johan Vande Lanotte (SP.A) bezorgde u veel last door u meteen tot zijn opvolger te bombarderen? 'Een cadeau was dat inderdaad niet, maar ik zie de partij graag en heb daarom meteen aanvaard. Hoe dan ook heb ik toen niemand horen zeggen dat ik niet geschikt was voor de job.'