Sp.a tussenkomst begroting tijdens districtsraad 16/11/17

“Het laatste jaar van deze legislatuur met begrotingsvoorstellen noopt tot een evaluatie.

Het begon moeilijk na de verkiezingen doordat de grote overwinnaar NV.A  meteen met de spierballen ging rollen, met een wij-zijn-gewonnen en jullie zijn-verloren mentaliteit, zonder echter  over enige bestuurservaring te beschikken. 

Een wat bescheidener aanvangshouding was naar mijn gevoelen beter op zijn plaats geweest. Zeker omdat we slechts een onderdeel van een stad zijn, een districtsbestuur met een budget dat niet veel groter is dan dat van een uit de kluiten gewassen vereniging.

Tweedens is er de vaststelling dat de districtsbudgetten, ondanks de mooie voornemens van de stadsbestuurders naar ons toe, niet echt zijn toegenomen. Districten zijn voor de bestuurders aan de Grote Markt quantité négligable.  Alle schijnvertoningen ten spijt.

Mijn derde opmerking collega’s  is echter zwaarwichtiger. Blonk de startnota van NVA/CD&V en Open VLD niet uit van creativiteit, weinig nieuwe ideeën anno 2013, dan was er enige hoop dat onder druk van de oppositie en de infiltratie van Groen in het college bijna twee jaar geleden er wat meer eten en drinken zou zitten in het beleid.  Een verschil werd zeker gemaakt, ook al omdat de meerderheid wat meer ervaren werd en wat minder aan navelstaarderij ging doen.

Toch moet ik bij het overlopen van de begroting  vaststellen dat :

. Er weliswaar een logisch deel voortgezet beleid uit de vorige legislatuur insteekt, hierop geen kritiek.

. Sinterklaas daarentegen een veel grotere rol is gaan spelen, dat nl. de subsidiëring aan buitenstaanders, in sport, cultuur en jeugd de spuigaten uitloopt . Zonder een referentiekader, zonder reglementering. Veel nattevingerwerk. Minder eigen initiatieven daarentegen.

. Lovenswaardige toelagen, subsidiëringen die ooit een goede basis kenden,  groeien zonder er goed over na te denken.

. Deze legislatuur vooral aan renovatie van wegen, voetpaden en fietspaden is gedaan. De prioriteitenlijst wordt angstvallig gekoesterd. Enkel bijgestuurd à la tête du client.

Collega’s,

Precies door zich te verschuilen achter die prioriteitenlijst en anderzijds Sinterklaas te spelen blijft er in de praktijk niet veel meer over om over na te hoeven denken.

Ondanks het feit dat deze meerderheid meteen een hold up heeft gepleegd op het zuur bijeengespaarde geld  uit vorige legislatuur, door heel de toenmalige  raad ondersteund ,  om Deurne eindelijk een hart, een eigen centrum, te geven.

“Het bestuur heeft de plannen niet opgeborgen” blijven jullie herhalen maar voor dit levensbelangrijke Masterplan zal deze legislatuur minder uitgegeven worden  dan nu alleen voor de heraanleg , met alle respect, van de kleine buurt  Kriekenhof.

Zelfs voor 2019 werd amper 50.000 euro ingeschreven voor het Rodekruisplein, zonder concrete bestemming. Van gebrek aan planning gesproken.

Het niet realiseren van een eigen Deurnes Centrum, zodat niet iedereen vlucht naar elders om te shoppen en te ontspannen, zodat de interne verkeersstromen wat minder zouden zijn is een regelrechte schande. Ondanks de ruim zes jaar geleden zorgvuldig voorbereide plannen én het nodige geld dat wij spaarden. Ik kan deze handelswijze niet anders benoemen  dan schuldig verzuim. Met medewerking van CD&V en Open VLD die mee aan de voorbereidingen hebben gewerkt. We voelen ons in dit dossier bedrogen.

Het verwijderen van het Rode Hart op de Frank Craeybeckxlaan, dat staat voor onze gezamenlijke wil om een centrum te realiseren is de trieste illustratie van dit beleid.

Bijna even erg collega’s vind ik het dat dit bestuur niets heeft voorbereid voor het volgende. Wie dat ook mogen zijn. Niets in die zin werd met de voltallige raad doorgesproken.  Of spreek me tegen, duidt het aan, zeg me welke plannen wel voorliggen ?  Daar alvast graag een antwoord op

Deze legislatuur werd géén enkel nieuw fietspad aangelegd of ontworpen,  dat door de Bremweide zal lopen niet te na gesproken maar dat plan dateert al van vele jaren terug.

Park Groot Schijn is een plan van vorige legislatuur waaraan, dank daarvoor, nu uitvoering wordt aangegeven.

Geen enkel plan wordt voorbereid om de bevolkingsgroei die aan de gang is, de scholengroei die ervoor nodig is, op te vangen. Laat het me weten indien ik mis ben.

Het is geen districtsaangelegenheid, ik weet het collega’s , maar politiekantoren en bibliotheken worden gesloten, dienstverlening afgebouwd.  En wij staan erop te kijken als een wei vol koeien naar de trein.

Ondertussen wordt ons district overweldigd met plannen voor een zwembadencomplex waarbij de verkeersafwikkeling een groot vraagteken blijft en het zwemmen voor onze schoolkinderen totnogtoe niet gewaarborgd is. Het Arena zwembad zelfs bedreigd is in het voortbestaan.

Jammer dat ik moet vaststellen dat dit bestuur mogelijk de geschiedenis zal ingaan als goede boekhouders , onderhoudswerkers , imkers (genoemd door het college als een grote troef) maar er zal nog veel moeten gebeuren om zelfs een voetnoot te halen in de Deurnse geschiedenis.

Jammer voor het beperkt aantal lichtpunten in de begroting, zoals het Wim Saerensplein,  maar deze keer gaan we als sp.a  tegenstemmen. Met toch een stille hoop op beter.

Frank Geudens, 16 november 2017