Vooreerst wens ik iedereen te danken voor de reacties, die ik met bijzondere aandacht heb gelezen.

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat vele dimensies kent en allerhande aanpakken vereist. Voor sp.a is verkeersveiligheid altijd een topprioriteit geweest. In 2009 vielen op onze wegen bijna 1.000 doden. Op Europese wegen vielen minstens 36.000 dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat cijfer komt overeen met het dagelijks crashen van een Boeing 737 op Europees grondgebied. De vergelijking illustreert dat de veiligheid van ons verkeer nog steeds een gigantisch samenlevingsprobleem blijft. Ons verkeer viseert overigens de twee meest kwetsbare groepen uit onze samenleving. In de groep van 15 – tot 19-jarigen is het verkeer doodsoorzaak nummer één en tegelijkertijd vormen ook de 65-plussers een risicogroep omwille van hun grotere kwetsbaarheid.

Uit cijfers voor 2008 van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO) blijkt niet alleen dat bepaalde types pick-ups en 4×4’s meer schade veroorzaken dan gewone personenwagens, maar dat ze bovendien ook verhoudingsgewijs vaker betrokken zijn bij ongelukken. In het kader van de strijd voor een verkeersveilige samenleving en het aanpakken van alle aspecten ervan, mogen we dan ook niet blind zijn voor deze vaststelling. Ook in andere studies komt men tot gelijkaardige bedenkingen en vaststellingen. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) meent ook dat een aantal types van deze voertuigen eigenlijk niet ontworpen zijn voor intensief gebruik op de openbare weg. Daarom stelt zich volgens ons de vraag hoe we de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere zwakke weggebruikers kunnen verbeteren.

In het verlengde hiervan willen we opmerken dat de meeste van onze huidige eisen op het gebied van motorvoertuigen zijn vastgesteld in de vorm van Europese richtlijnen. Het gaat om een uitgebreid stelsel van eisen (en bijhorende testen) voor typegoedkeuring van voertuigen en voor hun relevante onderdelen. Fabrikanten worden door deze wetgeving verplicht voetgangersveiligheidstests uit te voeren op de voorkant van de auto. Maar sommige types van wagens, veelal geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten, vallen momenteel door de mazen van dit juridisch net. Recente ongelukken, ook en vooral met kinderen, toonden overduidelijk dat dit soort zware voertuigen blijkbaar niet uitgerust zijn met aangepaste bumpers of kreukelzones in de motorkap. Deze verkleinen de kans op ongevallen met blijvend hersenletsel of dodelijke ongevallen nochtans aanzienlijk. Voor ons is die vaststelling onaanvaardbaar.

Het is onze overtuiging dat de huidige regelgeving omtrent het gebruik en de goedkeuring van dergelijke voertuigen dus enkele ernstige tekortkomingen vertoont. We willen het debat hierover niet uit de weg gaan en zullen deze vragen dan ook voorleggen aan bevoegd Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) in de commissie Infrastructuur van het federale parlement.

In de hoop hiermee ons standpunt verder te hebben toegelicht,
Karin Temmerman
David Geerts