Mia De Viys uitte zware kritiek op de partijleiding, met name over de naamsverandering en de komst van Bert Anciaux. Volgens De Vits is er op het partijbureau niet gesproken over de naamsverandering. Die kritiek wil ik graag weerleggen.

"Mia heeft het partijbureau vroeger verlaten. We hebben daar wel degelijk gepraat over de verandering naar Socialisten en Progressieven Anders".

De Vits haalde zwaar uit naar de partijleiding. "Ik vind het ongehoord. Het partijbureau zit erbij voor spek en bonen en de leden en militanten worden niet gehoord, noch voor de naamswijziging noch voor de manier waarop we gaan samenwerken met de groep ex-VlaamsProgressieven", aldus De Vits. "Zonder congres is de naam voor mij niet veranderd", klonk het nog scherp.

In "De Ochtend" op Radio 1 zei sp.a-senator Johan Vande Lanotte al dat de naamsverandering ook besproken is tijdens het partijbureau van maandag. "We hebben vooral veel gepraat over inhoud", zegt Vande Lanotte. "Maar in de tekst stond ook dat we de naam zouden houden, maar dat die nu zou staan voor Socialisten en Progressieven Anders". Europarlementslid De Vits ontkende dat meteen en ging regelrecht in tegen Vande Lanotte. "We hebben het gehad over het verkiezingsprogramma, maar niet over een naamsverandering. Als Vande Lanotte het tegendeel beweert, zat ik op een ander partijbureau", zegt De Vits.

Ik zegt dat de zaak ter sprake is geweest op het partijbureau. "Het partijbureau heeft geduurd tot 13 uur. Mia heeft de vergadering vroeger verlaten". Ik herhaal ook dat het niet gaat om een naamsverandering. "We hebben geen naamsverandering ter stemming voorgelegd omdat we ook niet van naam veranderen. We blijven sp.a". Op de vraag hoe we zullen tegemoetkomen aan de kritiek binnen de partij, is mijn antwoord: "We moeten gewoon heel duidelijk uitleggen wat de afspraken zijn die we gemaakt hebben en ik ben ervan overtuigd dat die dicht aansluiten bij wat de partijbasis wil. We zijn en blijven socialisten, een open en progressieve partij".