Almaar meer mensen maken gebruik van de fiets-o-strade Essen-Antwerpen. Een veilige, snelle én gezonde fietssnelweg die veelal voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. Er zijn echter nog enkele ‘missing-links’, zodat er nog altijd moet omgereden worden in Essen én in Kapellen.

Gemeenteraadslid Arno Aerden (sp.a) vroeg tijdens de gemeenteraad een stand van zaken. Recent verwierf het provinciebestuur na een onteigeningsprocedure ook het laatste stukje grond dat nodig is voor de realisatie van het stuk fiets-o-strade tussen de Donkweg en de Kalmthoutsesteenweg.

Eerstdaags wordt dan ook de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Vermoedelijk zal in september ook dit stukje fiets-o-strade worden aangelegd en tevens duidelijk worden gesignaleerd.

Hopelijk valt er snel een beslissing in de gerechtelijke procedure voor de realisatie van het laatste ontbrekende stuk fietsverbinding in Kapellen.  Aerden vroeg alvast om de procedurekalender op te vragen, zodat de gemeente Essen haar burgers goed kan informeren.