De eigenaar van een Renault is een proces gestart tegen de autofabrikant omdat zijn wagen veel meer verbruikt dan wat de Renault-brochure aangeeft. Hij wil dat de fabrikant zijn auto terugneemt en hem het aankoopbedrag terugbetaalt. “Ik kan die eigenaar goed begrijpen,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “In tegenstelling tot wat Febiac vandaag beweert, worden auto’s helemaal niet in ‘optimale omstandigheden’ getest, maar in ‘abnormale omstandigheden’. Daardoor ligt het brandstofverbruik in de officiële tests gemiddeld 23 procent lager dan de resultaten bij een onafhankelijke test. Bij sommige modellen loopt dat zelfs op tot 50 procent. Het is dus niet zo dat de constructeurs gewoon netjes de Europese regels volgen. Ze zoeken actief naar de achterpoortjes om de geest van de regels te omzeilen. Nu doen alsof hun neus bloedt, is er toch behoorlijk wat over.”

Het Europees parlement wil dat in de toekomst wagens getest worden volgens de World Light Duty Vehicle test, een test die wereldwijd kan toegepast worden. In februari werd al beslist dat die test er zo snel mogelijk moet komen. “Maar omdat dit een wereldwijde test is, zal het wellicht nog een tijdje duren alvorens die er echt komt,” zegt Kathleen Van Brempt.

In dit kader pleit sp.a voor een bindende reductie van broeikasgassen met 30 procent tegen 2020 en 50 procent tegen 2030. Wat betreft energiebesparing wil sp.a een bindende doelstelling van 40 procent tegen 2030. Bovendien moet de Europese energiemix tegen 2030 voor 45 procent uit hernieuwbare productie bestaan.

“Al zorgen we er tegelijkertijd ook voor dat mensen ook effectief de kans krijgen om minder vervuilende wagens aan te kopen”, gaat Kathleen Van Brempt verder. “We grijpen de voorziene review in 2015 van de Europese verordening tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenwagens aan om de normen na 2020 verder te verscherpen. Voor 2025 streven we naar een norm van 60 g CO2/km. We doven de zogenaamde superkredieten, waarbij elektrische voertuigen extra zwaar doorwegen bij de berekening van het gemiddelde, uit. Vanaf 2016 willen we ook CO2-normering voor zware vrachtwagens. Tegen 2020 worden nieuwe, zware vrachtwagens minstens 20 procent zuiniger.”