Jongeren die tijdelijk opgesloten worden in het Vlaams jeugddetentiecentrum 'De Grubbe' in Everberg moeten nu binnen de vijf dagen voor een jeugdrechter verschijnen: die beslist of de jongere daar voorlopig opgesloten blijft in afwachting van een definitief vonnis, dan wel of hij voorlopig vrijgelaten of elders opgevangen moet worden. Heel wat jongeren worden door de jeugdrechter na die vijf dagen inderdaad elders geplaatst: verdere opsluiting in het zwaar beveiligde centrum in Everberg is niet de juiste oplossing voor hen.

Vlaams minister Vandeurzen (CD&V) wil nu af van die bescherming van jongeren: zij zouden niet meer binnen enkele dagen na opsluiting voor de jeugdrechter moeten verschijnen, maar meteen voor minstens een maand opgesloten kunnen worden. Zijn uitleg? "Het is goed voor onze organisatie en efficiëntie."

Freya Van den Bossche (sp.a): "Het is toch schokkend dat jongeren hun rechten worden ontnomen omdat dat volgens een minister 'efficiënter' zou zijn, en handiger voor de organisatie. Hij wil jongeren straffen voor het falen van zijn systeem. Vandeurzen slaagt er niet in de gigantische plaatstekorten en het gebrek van flexibiliteit in de jeugdhulp aan te pakken, en dus betonneert hij maar de gebreken in plaats van ze op te lossen. Het kan niet dat hij zo een loopje neemt met de rechtsbescherming van jongeren en de onafhankelijkheid van jeugdrechters."

Zowel de Raad van State als de Kinderrechtencommissaris zijn ook vernietigend voor het voorstel van Jo Vandeurzen, die de rechten van jongeren danig in het gedrang brengt.