"Een vaste pensioenleeftijd is niet meer van deze tijd. We moeten naar een systeem waarin het aantal gewerkte jaren bepaalt wanneer iemand op pensioen gaat en dus moeten we ons pensioensysteem grondig durven herdenken."

Ondertussen is het voor iedereen duidelijk: we zullen langer moeten werken. sp.a is ervan overtuigd dat we dit op een rechtvaardige en menswaardige manier moeten doen. "Zo is de wettelijke pensioenleeftijd optrekken niet de beste oplossing maar veeleer moeten we kijken naar het aantal gewerkte jaren."

"Eerst en vooral moeten we de feitelijke pensioenleeftijd naar omhoog halen. We stimuleren en activeren mensen om langer te werken en op basis van het aantal afgelegde kilometers bepalen we dan wanneer iemand op pensioen gaat. Hieraan gekoppeld zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig en rechtvaardig pensioen krijgt en alleen zo stimuleren we mensen om een voldoende aantal jaren te werken."