In haar eerste maidenspeech in het parlement heeft Meryame Kitir, sinds kort fractieleider voor sp.a in de Kamer, de onrechtvaardigheid van het huidige beleid belicht en de regering Michel-De Wever een hele reeks alternatieven voor de voeten geworpen. “Want er is wel een keuze”, zei Kitir. “De keuze om écht te luisteren naar die roep om rechtvaardigheid.”

Eén rode draad bindt deze regering. Ze zadelt alle werknemers, gezinnen, alleenstaanden en KMO’s op met de lasten om een zogenoemde taxshift mogelijk te maken. “Ook wij vinden dat de lasten op arbeid naar omlaag moeten. Maar alle lasten bij de mensen leggen en de grote vermogens buiten schot laten, is niet eerlijk. Dat voelen de mensen ook”, zei Meryame Kitir.

sp.a legde een voorstel op tafel voor een eerlijke, eenvoudige en efficiënte taxshift waarbij iedereen naar vermogen bijdraagt. “Zo kunnen we de lasten op arbeid verlagen met 10%”, benadrukte Meryame Kitir. “De taxshift van deze regering is alleen een steun voor de rijken, de multinationals en de lobby’s zoals Electrabel. Zij krijgen belastingverlagingen bij de vleet, terwijl de mensen alle facturen krijgen voorgeschoteld.” Die rekening loopt intussen op tot 638 euro per jaar. “Daarin zit zelfs de 100 euro per maand verrekend, die deze regering tegen het einde van de legislatuur belooft, maar niet kan waarmaken.”

Meryame Kitir besloot vurig: “Zolang deze regering een beleid voert dat onrechtvaardig is, zullen wij de stem zijn in dit parlement van de honderdduizenden die afgelopen jaar op straat kwamen om hun ongerustheid te uiten. Wij zullen voor hen staan, achter hen staan en tussen hen. Elke dag opnieuw.”

“Om te bewijzen dat rechtvaardigheid ook een keuze is. De keuze om miljoenen mensen in ons land niet op te zadelen met alle lasten. De keuze om grote vermogens en lobby’s ook eerlijk te laten bijdragen. De keuze om te luisteren naar de honderdduizenden die afgelopen jaar op straat kwamen. De keuze om écht te luisteren naar die roep om rechtvaardigheid.”