Rechtzetting van de fout op oproepingsbrieven in Schaarbeek

Vorige week ontvingen de 60.000 kiesgerechtigden van Schaarbeek een brief van de gemeente met informatie over de kiesverrichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze brief kwam er naar aanleiding van onze klacht over foutieve en misleidende informatie op de oproepingsbrieven in Schaarbeek. 
Binnenlandse zaken heeft ons nu bevestigd dat deze brief als rechtzetting voldoet om de fout op de oproepingsbrieven recht te zetten en beantwoordt aan de informatievereisten voorzien bij artikel 107 van het Algemeen Kieswetboek betreffende de oproepingsbrieven.