In 2015 konden 5.034 Limburgers hun waterfactuur niet meer betalen en vroegen een afbetalingsplan aan. Van deze 5.034 Limburgse waren er bijna 1100 niet in staat dit afbetalingsplan na te leven.  

“In 2016 heeft deze Regering, onder bevoegdheid van Minister Schauvliege (CD&V), de drinkwaterfactuur hervormd. Het gratis drinkwater voor elke Vlaming werd afgeschaft, er werd een vastrecht ingevoerd dat niet voor elke Vlaming op dezelfde manier wordt berekend.  Het vastrecht bedraagt €100 excl BTW met een korting van €20 excl BTW per gedomicilieerde. Daarnaast heeft de minister ook een basistarief en luxetarief ingevoerd voor waterverbuik.

Al deze ingrepen hebben ervoor gezorgd dat water geen basisproduct meer is, maar is geëvolueerd naar een luxeproduct en daar zijn vooral de mensen die het financieel moeilijk hebben de dupe van. Dit is onaanvaardbaar ” zegt Rob Beenders

Uit cijfers blijkt nu dat NA de hervormingen van de waterfactuur nog meer Limburgers niet in staat zijn hun waterfactuur te betalen. De cijfers van 2016 zijn exponentieel gestegen.

Op 1 jaar tijd is het aantal Limburgers dat een afbetalingsplan heeft gevraagd gestegen naar 7.752. Oftewel een stijging van 54% op 1 jaar tijd. Van deze 7.752 Limburgers konden 1.380 Limburgers hun afbetalingsplan niet nakomen.  De gemiddelde schuld per Limburger bij de Watergroep bedraagt € 634.

In heel Vlaanderen steeg het aantal aangevraagde afbetalingsplannen van 55.312 in 2015 naar 63.221 gezinnen in 2016. 23.830 Vlamingen konden dit afbetalingsplan niet naleven.

“Deze cijfers tonen aan dat het de hoogste tijd is dat er wordt ingegrepen”, zegt Beenders. “Drinkwater is voor sp.a een basisproduct en moet voor iedereen betaalbaar zijn en blijven. De samenstelling van de waterfactuur is vandaag niet eerlijk en moet dringend worden aangepast.”

Water is een basisproduct

Rob Beenders heeft in het Vlaams Parlement al een voorstel ingediend om de waterfactuur te herzien. “Zo moet iedereen die onder de armoedegrens leeft, een Omnio-statuut heeft, in schuldbemiddeling en/of budgetbegeleiding zit, van een sociale correctie kunnen genieten. Die correctie geeft recht op 80 procent korting”, aldus Beenders. “Het abonnementsgeld of vast recht voor een single mag niet hoger liggen dan voor een groot gezin: een single betaalt 80 euro per jaar, een gezin van vier personen betaalt 5 euro per gezinslid en een gezin van vijf personen betaalt zelfs geen vast recht.”

“Tenslotte moet elke Vlaming, ongeacht zijn woonplaats, een basispakket water aan dezelfde prijs krijgen. Verbruikt men meer dan dit basispakket, dan mag de drinkwatermaatschappij voor dit meerverbruik hogere tarieven aanrekenen. Ook vraagt sp.a een verbod op het afsluiten van drinkwater. De overheid investeert, terecht, in drinkwaterputten in Afrika en zet in Vlaanderen de eigen gezinnen zonder drinkwater, dat is ontoelaatbaar.” De resolutie voor een betaalbare waterfactuur wordt in januari gestemd in het parlement.