De minister van financiën en zijn partij beweren dat er nog nooit zoveel fraudegeld werd gerecupereerd dan in 2016. Deze stelling klopt niet. Exclusief regularisaties werd in 2016 om 40 miljoen euro minder effectief geïnd door de BBI dan in 2014. Dat is een daling met 16%. Inclusief regularisaties werd in 2016 zelf om 777 mio minder effectief binnengehaald dan in 2014. Dat is een daling met 69%.

De minister van financiën en zijn partij beweren dat er nog nooit zoveel fraudegeld werd gerecupereerd dan onder deze regering. Om dit te evalueren wordt verwezen naar de statistieken van de BBI, en meer bepaald naar de afgehandelde dossiers, de ingekohierde (gevorderde) bedragen, en naar de werkelijk geïnde bedragen.

De minister heeft bij zijn aantreden evenwel verklaard dat alleen de effectief geïnde bedragen van tel zijn. Het aantal dossiers en de ingekohierde (gevorderde) bedragen waren volgens de minister niet relevant. Hij verweet zij die verwijzen naar de ingekohierde bedragen de cijfers op te blazen. Zie daarvoor zijn interview in De Tijd van 25 mei 2016 ‘'Fraudecijfers waren luchtbellen'[1]. Knack schrijft: “Bovendien onderstreept het kabinet Financiën dat je eigenlijk niet moet kijken naar het bedrag dat de BBI jaarlijks claimt, maar wel naar het bedrag dat ze daadwerkelijk binnenhaalt.”[2] 

Als we de logica van de minister en zijn kabinet volgen dan moeten we alleen kijken naar de effectief geïnde bedragen van de BBI. Die cijfers communiceerde de minister (opnieuw) op november 2017.[3]


BBI – effectief geïnd
Waarvan regularisatie (instructie)
BBI – exclusief instructie
2013
243

243
2014
250
250
2015
237
51,3
185,7
2016
30897,4
210,6

  

Het probleem met de cijfers voor 2015 en 2016 is dat de statistieken van de BBI ook de spontane regularisaties omvatten in navolging van de interne instructie van de BBI van 29.01.2015. Terwijl in 2014 geen regularisaties mogelijk waren, en in de jaren voorafgaand aan 2014 alle regularisaties dienden te gebeuren via het ‘contactpunt regularisaties’. Vanaf augustus 2016 (DLUquater) is dat opnieuw het geval en kan alleen nog geregulariseerd worden via het contactpunt.

In 2015 en 2016 werd door de BBI respectievelijk effectief 51,3 mio[4] euro en 97,4 mio[5] euro binnengehaald via de regularisatiedossiers. Om een correcte vergelijking te maken met de resultaten van de BBI in 2013 en 2014 mogen deze bedragen niet in rekening gebracht worden. De resultaten van de BBI exclusief de regularisaties geven duidelijk een dalende trend aan sinds 2014. Het resultaat 2016 ligt zelfs 35% lager dan het resultaat 2014. 

Indien de redenering wordt gemaakt dat ook regularisaties tellen als recuperatie van fraudegeld, dan moeten we de geïnde bedragen via het contactpunt regularisaties meetellen in de analyse voor alle jaren. Deze cijfers zijn terug te vinden in het laatste jaarverslag van de Dienst Voorafgaande Beslissingen[6]. Voor 2016 tellen we zowel de geïnde bedragen uit DLUter mee als de geïnde bedragen uit DLUquater. Ook in deze redenering is er een duidelijk dalende trend van de geïnde fraudebedragen sinds 2014.

 


BBI (incl. instructie)
Contactpunt regularisaties
TOTAAL
2013
243
814
1057
2014
250
869
1119
2015
237
268
505
2016
30834
342

  

De spontane regularisaties bij de BBI in navolging van de interne instructie in de periode 2015/2016 hebben een belangrijke impact op het aantal behandelde dossiers. Begin dit jaar pakte de minister uit met een recordaantal behandelde dossiers door de BBI[7] in 2016, namelijk 2492, en ook in 2015 pakte de minister uit met het hoge aantal behandelde dossiers. Het dient te worden benadrukt dat in het kader van de voormelde interne instructie 1862 werden behandeld in 2015 en 2016, ofwel 44% van de totaal door de BBI behandelde dossiers in 2015 en 2016 (1862/4206).[8] Exclusief deze regularisatiedossiers werden er door de BBI 2344 dossiers behandeld op twee jaar tijd (of 1172 gemiddeld) wat lager is dan in elk van de jaren 2012, 2013 en 2014. 

 

[Deze blog werd aangepast na de meest recente communicatie van de minister van financiën van 27/11/2017 betreffende de resultaten van de BBI. De tabellen werden in die zin aangepast. Het betreft een update van de effectief geïnde bedragen: 308 mio voor 2016, 237 mio voor 2015, 250 mio voor 2014 en 243 mio voor 2013]

[1] http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-federaal/Fraudecijfers-waren-luchtbellen/9770129

[2] http://www.knack.be/nieuws/belgie/228-miljoen-euro-opgehaald-in-strijd-tegen-fiscale-fraude-recordjaar-in-het-vooruitzicht/article-longread-704011.html

[3]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-federaal/2016-recordjaar-in-strijd-tegen-fiscale-fraude/9956251 en eerder al http://www.n-va.be/nieuws/minister-van-overtveldt-boekt-recordresultaten-in-strijd-tegen-grote-fiscale-fraude  en nog http://vanovertveldt.belgium.be/nl/analyse-van-de-resultaten-de-bbi-2015-en-vooruitzichten-2016

[4] Antwoord op parlementaire vraag  14971 van Peter Vanvelthoven

[5] Antwoord op parlementaire vraag 15818 van Peter Vanvelthoven

[6] https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/rapport_dvb_2016_nl.pdf - zie p 111 ev

[7] http://www.n-va.be/nieuws/minister-van-overtveldt-boekt-recordresultaten-in-strijd-tegen-grote-fiscale-fraude

[8] Antwoord op parlementaire vraag 14971 van Peter Vanvelthoven. 

   [4] 

[5]