Vorig jaar telde Mechelen 54 woningbranden, in vergelijking met de voorgaande jaren een record. Dat blijkt uit cijfers die sp.a opvroeg bij hulpverleningszone Rivierenland. Daarom vraagt sp.a extra aandacht voor het nut van rookmelders en brandpreventie.

“Een brand aan een woning en de noodzakelijke bluswerken kunnen heel wat schade met zich meebrengen. Ook in onze regio zijn we hier helaas niet van gespaard gebleven”, zegt OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (sp.a). “Voor de gezinnen die hiermee te maken krijgen is dit een dramatische en traumatische gebeurtenis. We moeten dan ook alles in het werk stellen om dergelijke tragische situaties te vermijden door volop in te zetten op brandpreventie.”

Sp.a stelt voor dat de stad in samenwerking met de brandweer een aanbesteding doet voor kwalitatief goede rookmelders met lange batterijduur en deze tegen een scherpe prijs te koop aanbiedt in het Huis van de Mechelaar. “In sommige steden gebeurt dit al. In Ieper worden optische rookmelders met een batterijduur van 10 jaar te koop aangeboden tegen 13 euro per stuk. Wie het financieel moeilijk heeft kan rekenen op een tussenkomst van het Sociaal Huis. Met zo’n aanbod wijst de stad tegelijk ook op het preventieve belang van rookmelders, mét werkende batterijen”, aldus Muyldermans.

Nieuwe woningen, woningen die een grondige renovatie ondergaan waarbij een stedenbouwkundige vergunning vereist is of sociale huurwoningen moeten nu al rookmelders hebben. Vanaf januari 2019 zullen ook in private huurwoningen vanaf bouwjaar 1945 rookmelders verplicht worden.

“Maar ook voor private eigen woning zijn zulke rookmelders wenselijk”, zegt sp.a. “Verder roept sp.a de stad ook op om het verblijfsregister beter bekend te maken. Voor hulpdiensten is het bij een interventie handig om snel te weten hoeveel mensen er op een bepaalde plaats verblijven.”