Een groene long in het centrum van de stad, het stadspark, wordt bedreigd door wanbeheer. Sinds eind vorig jaar staat de parkvijver helemaal droog. Reden voor het opdrogen van de vijver zijn de vele werken in de omgeving die het grondwaterpeil alsmaar doen dalen. Om de opdroging van de vijver tegen te gaan werd er aanvankelijk dagelijks 300.000 liter kostbaar drinkwater in de vijver gepompt, zonder resultaat en bovendien ecologisch totaal onverantwoord. De maatregelen die als alternatief werden aangekondigd door het stadsbestuur zijn ontoereikend. Het ontharden van de stadsbodem, het opvangen van het regenwater en de retourbemaling zijn nodig, maar zullen nooit volstaan om de Stadsparkvijver opnieuw te vullen. Bovendien blijft het grondwaterpeil, door het veranderende klimaat en de vele grote werven die er de komende jaren nog op stapel staan in Antwerpen, continu onder druk staan. Daarom stel ik met een Spooraquaduct een duurzame oplossing voor om de irrigatie van het park mogelijk te maken en het oorspronkelijke waterpeil van de parkvijver te herstellen.

Door water uit het gesaneerde Lobroekdok te pompen en dat water met een leiding langs de hoger gelegen sporen naar het Stadspark te voeren, wordt een continue watertoevoer naar de parkvijver mogelijk.  Volgend jaar viert het Stadspark haar 150 jarig bestaan. Door de klimaatverandering en de luchtverontreiniging is het Stadspark met haar vijver meer dan ooit nodig om Antwerpen leefbaar te houden. Daarom willen we het park redden en weer doen schitteren in de pracht van weleer.

Bovendien kan op deze manier op termijn het historische waterpeil van de parkvijver zelfs worden hersteld, zodat de parkvijver in omvang bijna verdubbelt. 


Volgend jaar is het precies 150 jaar geleden dat het Stadspark werd ingehuldigd. Het park in Engelse landschapsstijl werd ontworpen door Friedrich Eduard Keilig (1827-1895). Keilig ontwierp vele parken waaronder het Ter Kamerenbos en het Park van Laken, maar ons Stadspark beschouwde hij als zijn meesterwerk. Bovendien is ons Stadspark ook een zeldzame groene long in hartje Antwerpen. De bomen van het Stadspark zorgen niet enkel voor een betere luchtkwaliteit, die zoals we weten erg slecht is, maar zorgen ook voor een eco-vriendelijke verkoeling van onze stad. Een boom heeft het koelvermogen van ongeveer 10 airco's wat inhoudt dat het op een hete dag onder een boom als snel 10 graden koeler is.

Mijn hart bloedt bij het zien van de belabberde staat van een beschermd monument als het Stadspark. Als de droogte nog lang aanhoudt dreigen we zelfs bomen te verliezen die meer dan honderd jaar oud zijn. Een studie van Tritel uit 2013 in opdracht van de stad Antwerpen stelt dat 'het Stadspark eerst en vooral een gedegen en cultuurhistorisch verantwoord parkbeheer verdient en op termijn een herstel naar het oorspronkelijke concept '. Uit de studie bleek ook dat 93% van de bevraagde Antwerpenaren de parkvijver als essentiëel  beschouwen voor een kwalitatieve beleving van het Stadspark.

Met het Spooraquaduct biedt sp.a een duurzame en eenvoudige oplossing om het Stadspark te redden en tegemoet te komen aan de wensen van de Antwerpenaar. Door het veranderende klimaat, de drukte en de luchtvervuiling in onze stad is het Stadspark meer dan ooit nodig om de stad leefbaar te houden. Het Spooraquaduct is dan ook een belangrijk punt in het programma van sp.a district  Antwerpen en we nodigen andere partijen en actiegroepen uit om dit project alvast mee te ondersteunen en verder uit te werken.