Donderdag zullen 14, 15 of 16 lachende gezichten de eed afleggen, maar er zit een kille, asociale regering aan te komen.

Mijn eerste reactie op de regeerverklaring? Dit wordt een harde, asociale regering. Er zijn geen maatregelen voor de verbetering van de koopkracht, er komt geen sociaal beleid. Ik mis concrete maatregelen die de problemen van de mensen aanpakken, zoals de prijsstijgingen. Alle maatregelen op dit gebied worden verschoven naar een commissie, of er wordt een studie over besteld. Het moet helaas een primeur zijn dat het sociaaleconomische verwezen wordt tot na de zomer. De regering vraagt een grote flexibiliteit van de mensen, maar geeft daarvoor weinig terug.
 
Daarnaast krijgen de grote bedrijven wel een serieuze fiscale tegemoetkoming. Dat men geen ernstige inspanning doet om de misbruiken van de notionele interestaftrek aan te pakken, is een ongelooflijk fiscaal cadeau.
 
Deze regering kan geen sociaal programma voorleggen. Ze spreken over maatregelen van 13 miljard, maar wij hebben met onze zes sociale eisen bewezen dat je met 3 miljard al een sterk sociaal beleid kan voeren. Onze sociale agenda pakt de problemen van de mensen écht aan. We zullen deze sociale agenda consequent blijven volgen.