Minister van Pensioenen Bacquelaine veralgemeent het systeem om studiejaren af te kopen in ruil voor een hoger pensioen. “Een onrechtvaardige regeling op maat van wie al een hoog pensioen heeft”, reageert Karin Temmerman.

In de toekomst moet het voor iedereen mogelijk zijn om tegen betaling studiejaren in rekening te brengen voor het pensioen. Tussen 2017 en 2020 geldt een overgangssysteem waarbij bijvoorbeeld drie studiejaren 'afgekocht' kunnen worden voor 5.400 euro.

“Een aanzienlijk bedrag”, zegt Kamerlid Karin Temmerman. “Het maakt dat het systeem vooral interessant is voor vermogenden, en vooral vermogende 50-plussers die hun pensioen stilaan naderen. De regeling geldt logischerwijs ook enkel voor mensen die gestudeerd hebben. Door hun studies zijn dat mensen die vaak al een hoog pensioen hebben.”

“Eigenlijk worden degene die al een hoog pensioen hebben, hier nog eens beloond”, aldus Karin Temmerman. “En dat is zo voor alle hervormingen die deze minister doet: degene die een hoog pensioen hebben, kunnen dat bijkomend nog hoger maken. In principe heb ik daar niks op tegen. Alleen moet men er dan ook voor zorgen dat degenen die momenteel een zeer laag pensioen hebben, ook de mogelijkheid hebben hun pensioen te verhogen. Maar dit is een regeling op maat van mensen die al geen onaardig pensioen hebben.”

Dat de verschillende regelingen voor privé-werknemers en ambtenaren op een lijn getrokken worden, vindt Karin Temmerman een goed initiatief. “Maar je moet het systeem veralgemenen, zodat iedereen ervan kan genieten. Niet alleen een beperkt aantal personen - dus ook mensen die weinig of niet gestudeerd hebben, en ook mensen die de mogelijkheid niet hebben om de studiejaren af te betalen. Het moet rechtvaardig zijn en iedereen moet ervan kunnen genieten.”

“Ook typisch voor deze regering is dat ze de rekening doorschuift naar de toekomst. Dat maakt de begroting vandaag duidelijk”, licht Karin Temmerman toe. Kijk maar naar de taxshift die niet gefinancierd is, maar die wel in 2018, 2019 en 2020 nog een bijkomende kost gaat opleveren. De nieuwe regeling brengt geld op omdat men het nu int, maar men gaat natuurlijk hogere pensioen moeten betalen aan degenen die al een hoog pensioen hebben. Waarom doet men dit? Het is vooral zeer onrechtvaardig, en het zal de begroting in de toekomst nog meer bezwaren.”

“De betaalbaarheid van de pensioenen is een uitdaging, maar een die haalbaar is”, zegt Karin Temmerman. “De pensioencommissie stelt heel duidelijk in haar rapport dat de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar blijven, met het systeem dat we nu hebben, als er een aantal hervormingen gebeuren. Maar ook daar knelt het schoentje, want dat zijn niet de hervormingen van deze regering.”

Karin Temmerman heeft het onder meer over een hervorming op langer werken: “wie langer werkt wordt daarin beloond, maar daarbij moet niet meteen de algemene pensioenleeftijd omhoog. Het is niet omdat je de pensioenleeftijd verhoogt, dat mensen ook langer kunnen werken. Een andere maatregel - opnieuw volgens de pensioencommissie - is dat men niet alleen de gelden haalt uit de lonen zoals nu gebeurt, maar dat men ook op kapitaal gaat belasten om die pensioen betaalbaar te houden.”