Jan Bertels (sp.a): “Herentals zet de sociale economie al jarenlang op de kaart. Als u een bezoekje brengt in de Kringwinkel op de Lierseweg, uw tuin laat aanleggen door Boskat, pralines koopt bij ‘TWerk of uw huis laat poetsen door ’t Gerief, dan zorgt u samen met ons voor een groot aantal jobs. Jobs voor mensen die op de gewone private arbeidsmarkt moeilijk terecht kunnen. Wij geven mensen liever een job dan een uitkering van het OCMW. Op deze manier houden wij mensen uit de armoede en geven we hen (terug) een gevoel van eigenwaarde. Het Herentalse stadsbestuur en de OCMW-raad maken hier een prioriteit van. Helaas denkt de Vlaamse regering daar anders over. Ministers Homans (NVA) en Turtelboom (VLD) zetten de hakbijl in de sociale economie. Dat doen ze zonder enig overleg en zonder terreinkennis. Hun beslissingen hebben helaas ook invloed op de sociale economie in onze stad.” Spots: “Kun je daar een voorbeeld van geven?” Jan Bertels: “In Herentals hebben we een project dat ‘Energiesnoeiers’ heet. Laaggeschoolde mensen krijgen een opleiding, zodat ze energiescans kunnen uitvoeren bij Herentalsenaren. De energiesnoeiers geven mensen praktische tips op maat om energie te besparen. Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Na zo’n energiescan bespaart een gewoon gezin gemiddeld 201 euro per jaar. Dit is dus een knap project, waar we allemaal beter van worden. Inmiddels vonden er ongeveer 10.000 energiescans plaats in de Zuiderkempen. We mogen daar terecht fier op zijn.

Toch zet de Vlaamse regering ons vanaf 1 januari 2015 in de kou. Ze voorziet geen middelen meer voor de ‘Energiesnoeiers’. Voor onze regio betekent dat een verlies van vijftien jobs: vijftien mensen die Brussel regelrecht de armoede injaagt. Ik vind dat onaanvaardbaar en
liet dat grondig blijken in het Vlaams parlement” Spots: “Hebben jouw inspanningen resultaat?” 

Jan Bertels: “Ja. Samen met de sociale sector hebben we meer tijd kunnen bekomen. Tijd voor een deftig overleg dat hopelijk uitdraait in een betere beslissing. Maar ik blijf mij zorgen maken. Ook andere knappe sociale projecten kunnen niet op de steun van de rechtse Vlaamse regering rekenen, die blind en schaamteloos in tewerkstellingsmaatregelen snoeit. En ze richt haar gifpijlen voornamelijk op de meest kwetsbare mensenin onze samenleving. Dat is voor socialisten ‘not done’.” Spots: “Jij bent schepen voor financiën in onze stad. Blijft Herentals investeren in sociale tewerkstelling?” Jan Bertels: “Absoluut. Naast de activiteiten van de werkwinkel en de VDAB hechten we belang aan eigen tewerkstellingsinitiatieven. Den Travoo bijvoorbeeld. Hier leren kansarme mensen de nodige vaardigheden om terecht te kunnen op de arbeidsmarkt. Ze leren er als het ware werken, hun talenten ontdekken en hun leven richting geven. Dat vind ik erg belangrijk. De subsidies voor den Travoo vallen nu weg, maar in Herentals financieren we dit nu zelf met geld van ons OCMW. Misschien geeft Brussel mensen op, Herentals blijft kansen bieden. Als parlementslid zal ik in Brusselde bevoegde ministers blijven confronteren met de echte gevolgen van hun blind besparingsbeleid; ze moeten daar uit hun ivoren toren komen en op het terrein komen kijken.”

Patrick Campaert kent de waarde van ‘den Travoo’ zeer goed. Hij was lang een werkloze jongere, en heeft persoonlijke begeleiding gekregen bij Den Travoo en er vanalles over werken geleerd. Hoe je moet omgaan met werkmateriaal, hoe je op tijd moet beginnen, hoe je je werktijd moet indelen … Patrick is ondertussen doorgestroomd naar een job bij Boskat. “Ik vergeet niet wat ‘den Travoo’ voor mij gedaan heeft. Dat moet blijven bestaan, zodat ook anderen dezelfde kansen en begeleiding kunnen krijgen als ik. De Travoo leert je werken en door je werk sta je beter en sterker in het leven.”

Jan Bertels

Schepen - Vlaamse Volksvertegenwoordiger

http://www.janbertels.be/

schepen.jan.bertels@HERENTALS.BE    -   jan.bertels@vlaamsparlement.be