Het rapport van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) bevestigt wat kamerlid Monica De Coninck (sp.a) al sinds september zegt: de federale regering was onvoorzichtig in haar uitwijzingsbeleid naar Soedan.

‘Het al dan niet terugsturen van vluchtelingen is nooit eenvoudig’, zegt het kamerlid. ‘Maar de Belgische regering heeft de controle aan het dictatoriale Soedanese regime overgelaten. Dat is slecht bestuur.‘ Al in september vroeg sp.a om een tolk in te schakelen tijdens de Soedanese missie. Zo blijft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op de hoogte van de inhoud van de interviews. Nu, maanden later, vindt ook de  bevoegde staatssecretaris Francken dat een interessante suggestie. Sinds september zegt sp.a dat het risico op mishandeling van teruggestuurde Soedanezen ernstig moet worden onderzocht. Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van ons land, oordeelde intussen dat België dit onderzoek niet altijd ernstig heeft genomen. Sinds september wijst sp.a erop dat informatie over wie mogelijk recht heeft op internationale bescherming, niet bij het Soedanese regime mag terechtkomen. Amnesty International heeft aangetoond dat zulks toch is gebeurd.

‘Deze regering had zich een hoop miserie kunnen besparen als ze onze aanbevelingen ter harte had genomen’, zegt Monica De Coninck. ’Ideologisch getoeter heeft een fatsoenlijk uitzettingsbeleid bemoeilijkt. Hopelijk komt er nu snel een opvolgingscommissie die op permanente basis het uitwijzingsbeleid onderzoekt en bijstuurt.’