Het rapport van Elia toont de nefaste gevolgen van de beslissing van deze regering om onze oudste kerncentrales 10 jaar langer open te houden. Het overaanbod aan nucleaire energie blokkeert de uitrol van hernieuwbare energie. 'Gaan we in 2023 vaststellen dat er geen alternatief is voor onze scheurende centrales en ze nogmaals 10 jaar langer openhouden?' vragen Johan Vande Lanotte en Karin Temmerman zich af.

Opvallend: sinds de stemming in het parlement over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 verschijnt rapport na rapport over het vernietigende effect van het langer open houden van de centrales op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Zelf de Europese commissie stelde serieuze vragen bij de argumentatie van minister Marghem om de centrales 10 jaar langer open te houden. Om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen, zou dit alvast niet nodig zijn. En toch kijkt deze regering de andere kant op.

In plaats van de kerncentrales in ons land langer open te houden, wil sp.a dat er vandaag al forser geïnvesteerd wordt in groene, hernieuwbare stroom. Een uitgesproken kans doet zich vandaag voor. Doel 1 ligt zeker tot eind mei stil na een panne van een pomp in het nucleaire gedeelte van de centrale. Een incident dat door Electrabel eerder als 'snel oplosbaar’ werd bestempeld, blijkt nu toch veel ernstiger. Voor Vande Lanotte is slechts 1 conclusie mogelijk: ‘steek niet langer geld in oplapwerken. Sluit de oudste kerncentrales nu en start de toekomst’.