Ook John Crombez vindt het niet kunnen dat aangiftes van inkomens uit buitenlandse constructies niet voor extra controles gebruikt mogen worden. 'Wie wil de regering hiermee beschermen?', vraagt Crombez zich af.

Na de internationale schandalen Luxleaks en Swissleaks kondigde de regering al de snelle invoering aan van de Kaaimantaks. Het is ook het eerste van 15 prioriteiten van het actieplan 'Fraudebestrijding' van staatssecretaris Sleurs.

sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven: "Wij begrepen niet dat het allemaal zo lang moest duren. Al sinds november kondigt de regering aan dat ze daarvoor snel een wet zou indienen in het parlement. Maar als ik nu het resultaat zie, dan is ons ongeduld zeker niet beloond, integendeel. De Kaaimantaks werd aangekondigd als fraudemaatregel maar mag niet gebruikt worden om fraude op te sporen. Dit moet wel een mop zijn."

Vandaag blijkt immers dat de regering in de toelichting bij haar wetsontwerp belooft aan de mensen die hun geld in een juridische constructie op een belastingparadijs hebben verstopt, dat men niet zal onderzoeken waar dit geld vandaan komt. Volgens de regering is dit nodig om die mensen niet af te schrikken en hen te stimuleren om aangifte te doen.

Peter Vanvelthoven: "Dit is echt absurd en komt neer op fiscale amnestie. Het is geen zekerheid dat het altijd om frauduleus geld gaat, maar laat ons eerlijk zijn: als je met je geld naar een belastingparadijs gaat en het daar dan nog eens verstopt in een juridische constructie, dan is de kans wel groot dat er iets aan de hand is. Swissleaks was daar een perfecte illustratie van want de HSBC-bank stimuleerde net haar klanten om haar geld in zo'n constructies te verstoppen."

sp.a roept de coalitiepartners van minister van Financiën Van Overtveldt op om zich fors te verzetten tegen deze passage in het wetsontwerp.

Peter Vanvelthoven : "Zo'n passage is een cadeau met een grote strik rond voor de fraudeurs en staat compleet haaks op fraudebestrijding. Als men een echte Kaaimantaks met tanden wil stemmen, dan ligt ons wetsvoorstel al enkele maanden klaar in het parlement."

"Als wij zeggen dat deze regering niet aan fraudebestrijding doet, verdedigt ze zich altijd met de kaaimantaks die er zou komen. Maar nu zou die informatie niet gebruikt mogen worden voor controles. Dat lijkt op een kaaiman zonder tanden", zegt ook John Crombez. "Het ziet ernaar uit dat de financiële sector en de fiscale advocaten hier mee aan geschreven hebben. Elke maand wordt vanuit deze regering de boodschap gegeven aan grote fraudeurs dat ze zich niet teveel zorgen moeten maken."