Vandaag liet de Vlaamse regering verstaan dat ze de kaart van de totaalrenovaties willen trekken. “Dat is goed, maar het zou compleet verkeerd zijn om mensen die enkel budget hebben om gefaseerd te investeren in de kou te laten”, reageert Rob Beenders.

“De Vlaamse regering moet élke Vlaming stimuleren om te investeren in energie-efficiënte maatregelen zoals dakisolatie, muurisolatie of hoogrendementsglas, en niet alleen degenen die geld hebben voor een totaalaanpak. Zo niet gaan we net minder investeringen in isolatie krijgen", licht Rob Beenders toe.

“In economisch moeilijke tijden is het voor heel wat Vlaamse gezinnen financieel onmogelijk om naast de aankoop van een woning tegelijk te investeren in een totaalaanpak op vlak van energie-efficiëntie”, aldus Rob Beenders.

“Bij het begin van de legislatuur kondigde minister Turtelboom een hervorming voor de energiepremies aan, maar er bestaat nog steeds geen concrete invulling. Deze onduidelijkheid is nefast voor Vlamingen die investeringen plannen en niet weten of ze hier nog beroep op zullen kunnen doen.”

“Wij pleiten voor een hogere premie wanneer men kiest voor een totaalaanpak, want dat is inderdaad zinvol, maar kleine investeringen moeten nog steeds kunnen genieten van een premie. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze Vlaamse regering enkel de vermogende Vlamingen subsidieert”, besluit Rob Beenders.